Diabetesforskare får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris

Diabetesforskare får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris

Juleen Zierath, professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes.

Årets basgrupphandledare sprider engagemang bland studenterna

Årets basgrupphandledare sprider engagemang bland studenterna

Zoltán Szabó, överläkare, bitr. professor på thoraxanestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, har fått Medicinska föreningens utmärkelse »Årets basgrupphandledare 2019«.

Pris för forskning om mental hälsa kring förlossning

Pris för forskning om mental hälsa kring förlossning

Alkistis Skalkidou, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, får årets Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2019.

Inga trycksår på kliniken som blev »Årets vägvisare«

Inga trycksår på kliniken som blev »Årets vägvisare«

Infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad har utnämnts till »Årets vägvisare«, Region Värmlands finaste kvalitetsutmärkelse. Priset utgår för klinikens målmedvetna och systematiska förbättringsarbete som har reducerat förekomsten av sjukhusförvärvade trycksår till obefintlig nivå.

Handledare hyllad av läkarstudenterna

Handledare hyllad av läkarstudenterna

Läkaren Hritul Karim (Capio S:t Göran) har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin vt18/ht18 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm.

Kvartetten som hjälper för tidigt födda att andas

Kvartetten som hjälper för tidigt födda att andas

Läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är lyckliga vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019 – en utmärkelse som innebär heder, ära och en check på prissumman 100 000 kronor.   

Hedrad för innovativt arbete inom prostatacancervården

Hedrad för innovativt arbete inom prostatacancervården

Ingela Franck Lissbrant (bilden), institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg, har fått Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse för 2018 i kategorin »Profession«.

Hedersunderläkaren och hederssjuksköterskan 2019

Hedersunderläkaren och hederssjuksköterskan 2019

Anestesiologen och överläkaren Henrik Jörnvall har utnämnts till »Hedersunderläkare 2019« och Athena Bouka-Lundmark till »Hederssjuksköterska 2019« vid Funktion perioperativ medicin intensivvård, PMI, Karolinska universitetssjukhuset Solna. De årliga undervisningsprisen delades ut av ST-läkarna.

Studenternas pris till bästa läkaren, miljökämpen och medmänniskan

Studenternas pris till bästa läkaren, miljökämpen och medmänniskan

Peje Åstrand, specialist i internmedicin, Danderyds sjukhus, har fått »Medicin- och hjärtklinikens pedagogiska pris 2019«, en utmärkelse förenad med 20 000 kronor i reda pengar. 

Regionens tre bästa AT-handledare

Regionens tre bästa AT-handledare

Tobias Franz, överläkare på kliniken för medicin och geriatrik, Karlskoga lasarett, Jenny Kraftling Angerås, ST-läkare vid kirurgiska kliniken och Anders Jans, specialistläkare vid kirurgiska kliniken, sektionen övre gastro, båda i Örebro, har utsetts till Region Örebro läns tre bästa handledare av AT-läkarna som avslutar sin AT-anställning inom regionen. Priset delades ut fredagen den 10 maj i samband med AT-läkarnas avtackningsmiddag och består av var sin vandringspokal och var sitt inramat diplom med motivering till utmärkelsen.

Årets avhandling kartlade hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Årets avhandling kartlade hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Aidin Rawshani, läkare och forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, fick fakultetens stora pris för årets bästa avhandling.

Anslag till forskning kring hjärnans sjukdomar

Anslag till forskning kring hjärnans sjukdomar

Victoria Larsson och Alexander Santillo, båda forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, har belönats med anslag från Bundy Academy för sin forskning kring hjärnans sjukdomar. De får 200 000 kr var att spendera på sin forskning gällande Parkinsons sjukdom respektive frontotemporal demens.

En stjärna till handledare hyllades i Helsingborg

En stjärna till handledare hyllades i Helsingborg

Louise von Geijer, ST-läkare i gynekologi och obstetrik på kvinnokliniken, Helsingborgs lasarett, har vunnit priset som »Årets handledare 2019« på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Priset delas ut av Sverige Läkarförbund Student Lund till den bästa kliniska handledaren terminerna 6–11.

Prisade avhandlingar inom cancerforskning

Prisade avhandlingar inom cancerforskning

Maria Frånlund, kirurg och forskare på avdelningen för kirurgi och Mikael Montelius på avdelningen för radiofysik, båda vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, belönades med Assar Gabrielssons pris 2019 under Gothenburg Cancer Meeting (GCM2019).

Bästa handledare – för tredje gången

Bästa handledare – för tredje gången

Specialistläkaren Nina Betzler har utsetts till bästa kliniska handledare för läsåret 2018–19 av läkarstudenterna på kursen i Obstetrik och gynekologi vid Södersjukhuset, Stockholm. (1 kommentar)

Forskning om njurtransplantationer belönas

Forskning om njurtransplantationer belönas

Helena Genberg, medicine doktor, patientområde transplantation,Karolinska universitetssjukhuset, Gabriel Strandberg, läkare, kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Helen Erlandsson, specialistläkare, Karolinska institutet och Anette Lennerling, med dr, docent, leg sjuksköterska, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, belönas med anslag från Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins minnesfond, för forskningsinsatser relaterade till njurtransplantation.

Inspiratör blev »Årets läkarchef«

Inspiratör blev »Årets läkarchef«

Erik Wall, Akutkliniken, Centralsjukhuset, Kristianstad, fick utmärkelsen »Årets Läkarchef 2018«. Priset delades ut av Östra Skånes läkarförening i samband med senaste årsmötet i mars.

Belöning för astmaprojekt på molekylärnivå

Belöning för astmaprojekt på molekylärnivå

Madeleine Rådinger, docent vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, har fått 2019 års stora stipendium från Svenska föreningen för allergologi (SFFA).

Varmhjärtad barnpsykiatriker vald till årets ST-förebild

Varmhjärtad barnpsykiatriker vald till årets ST-förebild

Anne-Katrin Kantzer, överläkare, har utsetts till årets förebild för ST-läkarna inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Priset är en årlig utmärkelsen från Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) och föreningen ST-läkare i psykiatri (STP).

»Guldtuben« till bästa ST-handledaren i Falun

»Guldtuben« till bästa ST-handledaren i Falun

Claudia Seiler, specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Falu lasarett har tilldelats med »Guldtuben«, ST-läkarnas pris 2019 till bästa handledaren.