Fyra nya Silvialäkare tog emot titel och diplom

Fyra nya Silvialäkare tog emot titel och diplom

Läkarna Niran El Kouni, Stockholm, Sedigheh Mazloumi Kavkani, Eskilstuna, Vasil Pema, Nyköping och Terje Toomela, Karlstad, har avlagt medicine magisterexamen i demensvård, en utbildning framtagen av Stiftelsen Silviahemmet i samarbete med Karolinska institutet.

Avhandlingar om genterapi och träning av kirurger belönas

Avhandlingar om genterapi och träning av kirurger belönas

Kristine Hagelsteen och Marcus Davidsson har bägge tilldelats Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid medicinska fakulteten, Lunds universitet 2018.

Skånes bästa AT-handledare

Skånes bästa AT-handledare

Hannes Hartman i Malmö och Hayyim Ramirez i Lund, båda två verksamma inom VO kirurgi och gastroenterologi, har belönats med utmärkelsen »Årets handledare på Skånes universitetssjukhus«. Det är andra gången som priset delas ut i samband med AT-läkarnas Fokusdag i mars.

»Kandidat Kork« lyfter svåra ämnen

»Kandidat Kork« lyfter svåra ämnen

Åsa Kastbom, överläkare på psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas med utmärkelsen »Kandidat Kork 2019« för sina inspirerande föreläsningar och sin kliniska handledning.

Ung forskare vill kämpa mot sepsis

Ung forskare vill kämpa mot sepsis

Therese de Neergaard, som går sista året på läkarutbildningen vid Lunds universitet har fått Anders Walls Unga Forskare-stipendium på 150 000 kronor. Parellellt med medicinstudierna forskar hon kring fagocytos vid avdelningen för infektionsmedicin.

Kunskap, humor och erfarenhet gav pris som bästa handledare

Kunskap, humor och erfarenhet gav pris som bästa handledare

Mikael Lund, överläkare, med dr och Åsa Frölander, anestesisjuksköterska, har utsetts till 2018 års bästa kliniska handledare av ST-läkarna vid Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Ortoped blev »Årets Mäster« på Gotland

Ortoped blev »Årets Mäster« på Gotland

Maria Möllerström, specialist på ortopedkliniken, Visby lasarett, får handledarpriset »Årets Mäster 2018« av Gotlands yngre läkarförening (Gylf).

Bidrag att söka från Värkstadsstiftelsen

Bidrag om maximalt 20 000 kr kan sökas från Värkstadsstiftelsen för projekt med syfte att öka livskvaliteten för människor med långvarig värk och smärta, psykiska eller psykosomatiska sjukdomstillstånd.

Tre hyllade handledare

Tre hyllade handledare

Läkarna Mariam López Millán, Medicinkliniken, SU/Östra, Jana Hartelius, Psykiatri Affektiva, SU och Johan Sahlsten Schölin, Psykiatri psykos, SU belönas med 2018 års pris för bästa handledare för AT-läkare. Priset, som utgörs av äran, diplom, blommor och biobiljetter, delades ut under februari månad under uppmärksammade former inför handledarnas kolleger.

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

Allmänläkare – årets guldkorn

Allmänläkare – årets guldkorn

Gordana Cancar, allmänläkare på Fittja vårdcentral i Södra Stockholm, har tilldelats Guldkornet 2019, Sylf Stockholms årliga handledarpris. Prisutdelningen ägde rum nyligen på Stockholms läkarförenings fullmäktigemöte. 

Resebidrag till läkare under utbildning

Resebidrag till läkare under utbildning (ej uppnådd specialistkompetens) i form av bidrag för resor till kongresser, symposier och liknande utanför Sverige.

Bästa allmänläkarna i Örebro 2019

Bästa allmänläkarna i Örebro 2019

Lennart Svärd och Kim Stenbäcker, båda allmänläkare i Örebro län, delade priset för »Bästa allmänmedicinska insats« utdelat av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. Kim Stenbäcker fick dessutom priset »Kunskapens ljus« för sina uppskattade insatser som handledare och inspiratör.  

Två prisade allmänmedicinare i Värmland

Två prisade allmänmedicinare i Värmland

Håkan Fermhede och Per Lötvall, båda allmänläkare i Värmland, belönades för toppinsatser inom sin specialitet av SFAM Örebro-Värmland, Lokalavdelning av Svensk förening för allmänmedicin. 

Skarpa hjärnor prisar handledaren

Skarpa hjärnor prisar handledaren

Dan Bergkvist, specialistläkare i ortopedi, har utsetts till bästa kliniska handledare höstterminen 2018 av läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö. Studenternas pris för bästa kliniska placering går till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Malmö.

Dags att söka Stig Holmbergs HLR-stipendium 2019

Ansökan till Stig Holmbergs HLR-stipendium kan nu skickas in enligt information nedan. Syftet med stipendiet är främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige, inklusive med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Bästa handledarna på psykiatrimomentet

Jutta Schröter, överläkare och Mikael Olszowy, ST-läkare, båda på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, har utnämnts till bästa kliniska handledare.  

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nyinstiftat forskarpris till bästa avhandling om cancer

Nicholas Valerie, cancerforskare vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska institutet i Stockholm, belönas med lärosätets nyinstiftade forskarpris, Dan Grandér Memorial Prize, för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet.

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Flerfaldigt prisad av läkarstudenterna

Jon Olinder, specialistläkare i infektionsmedicin i Helsingborg, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser på läkarutbildningen under hösten 2018, då han var amanuens inom infektionsmedicin. 

Bästa AT-handledaren på Helsingborgs lasarett

Bästa AT-handledaren på Helsingborgs lasarett

Ulf Aneröd, specialist i ortopedi vid Helsingborgs lasarett, har utsett till årets AT-handledare för år 2018 av Sylf Nordvästra Skåne. Ära, diplom och ett stort grattis från yngre kollegor kommer honom till del.