Denna webbplats vänder sig till läkare

Karriärkvällar 2019

.

De populära karriäreventen hade under 2018 nästan 500 besökare. Under 2019 arrangeras de vid fem tillfällen över hela landet i samarbete med Sveriges läkarförbund. Här kan du lyssna till och inspireras av dina kollegors karriärval och även knyta kontakter med nya arbetsgivare.

Karriärkvällar 2019

14 mars

Karriärkväll i Umeå

21 marsKarriärkväll i Stockholm
10 oktKarriärkväll i Örebro
17 oktKarriärkväll i Göteborg
14 novKarriärkväll i Malmö