Vem vinner: viruset eller människan?

Vem vinner: människan eller coronaviruset?

Om inte vaccinationerna hinner nyttjas nu utan coronaviruset i stället får möjlighet att hinna undkomma immunförsvaret genom en mängd slumpmässiga mutationer som påverkar spike-proteinet riskerar situationen att bli ohållbar, skriver Torgny Stigbrand.

Vård måste alltid ske med hänsyn till patientens vilja

Vård måste alltid ske med hänsyn till patientens vilja

Det är helt emot etik och god geriatrisk vård att skicka multisjuka äldre på SÄBO som inom kort står inför sin död till akuten.

Vaccination mot covid – rätt personer vid rätt tillfälle

Vaccination mot covid-19 – rätt personer vid rätt tillfälle

Vaccination ett viktigt redskap mot sars-cov-2 i den besvärliga situation vi befinner oss i. Vaccination av riskgrupper bör genomföras skyndsamt, medan omfattande vaccination av icke-riskgrupper bör göras efter tydliga bedömningar av risk–nytta i respektive åldersgrupp, skriver Magnus Rasmussen och Anders Björkman.

Covid-19-sjuka för längre tid behöver bra vård

om blivit långtidssjuka i covid-19 har med rätta uppmärksammats allt mer. I denna utgåva, med start på sidan 72, berättas om en av de mottagningar som tar emot långtidssjuka och om en stödgrupp för läkare med covid-19. Mottagningen finns på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och leds av Judith Bruchfeld, specialist i infektionssjukdomar. Hon berättar, när […]

Den nya forskningsproppen ger inte svar på tal

Den nya forskningsproppen ger inte svar på tal

Det var glest med lösningar i forskningspropositionen på de forskande läkarnas dilemman.

Att hoppa utan fallskärm och möta coronavirus utan munskydd

Att hoppa utan fallskärm och möta coronavirus utan munskydd

Randomiserade kontrollerade försök är ett av de viktiga redskapen för att förbättra hälsa och vård. I covid-19-pandemin har de varit, och är, av stor betydelse för att utveckla de vacciner som snart kommer att skydda oss mot sars-cov-2, skriver Holger Rootzén.(8 kommentar)

Avstå inte HLR på patient i bukläge

Avstå inte HLR i bukläge

Vård i bukläge är nu en vanlig åtgärd för ett stort antal patienter, inte minst inom intensivvården. HLR-rådet gav i juni 2020 ut med nya riktlinjer för denna situation, och deras rekommendation är förvånansvärt kategorisk: »komprimera ej i bukläge«, skriver Marcus Lindahl och Daniel Huber.(1 kommentar)

Pandemins dolda hjältar förtjänar att lyftas fram

Vårdens dolda hjältar i diagnostiken förtjänar att lyftas fram

När man summerar det smått overkliga året 2020, där en global pandemi tog Sverige och svensk sjukvård på sängen, har en central del i pandemibekämpningen handlat om diagnostik, skriver Ingvar Eliasson, Region Skåne.

Trumpism och det akademiska samtalet

Apropå! Det akademiska samtalet på coronans slagfält

Det är hög tid att våra lärosäten, akademier och institutioner ser över sina etiska riktlinjer och att vi alla funderar över hur ett akademiskt samtal ska föras, skriver Johnny Ludvigsson, apropå det bitvis höga tonläget hos vissa kollegor.(6 kommentar)

Läkarnas uppmaning till riksdagen: Gör  svensk vård mera  dansk  

Läkarförbundet till riksdagen: Gör  svensk vård mer som dansk  

I dag möts partiledarna i en riksdagsdebatt som förhoppningsvis  till stor del kommer att handla om vården och  coronapandemin. Vi förväntar oss att debatten ger svar gällande  styrningen av sjukvården framöver, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund.(2 kommentar)

Hög tid att prioritera våra mest sjuka äldre

Hög tid att prioritera våra mest sjuka äldre

Ett direkt överförande av läkarkontakten till landets 290 kommuner kommer troligen inte att öka jämlikheten i svensk äldrevård.(1 kommentar)

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Sanning eller myt?

Oavslutade antibiotikakurer driver resistens: Bara en myt?

Fokus bör skiftas från »antibiotikakuren ska alltid avslutas« till en mer restriktiv förskrivning. Kortare behandlingstid bör användas när evidens ger stöd för det, skriver Allan Zhao och medförfattare.(6 kommentar)

Global kompetens hos läkare – behovet större än någonsin

Global kompetens hos läkare – behovet större än någonsin

Barnläkarföreningens ST-guide rekommenderar nu rätt till tre månaders utlandsarbete med bibehållen lön och försäkring från hemkliniken. Vi uppmanar andra specialistföreningar att införa liknande rekommendationer, skriver Johan Berg och medförfattare.

Dags att förstatliga den svenska sjukhusvården

Förstatliga den svenska sjukhusvården

Vi måste nu snarast få till stånd en nationell styrning av landets sjukhusresurser och sjukvårdsresurser i stort. Sjukhusvården bör därför förstatligas, skriver Olle Wik.(17 kommentar)

Kunskapsläget talar för D-vitamintillskott

Kunskapsläget talar för D-vitamintillskott vid covid-19

Det är inte försvarbart att invänta resultat av pågående studier som kan komma att visa att ett stort antal dödsfall och långvarigt vårdkrävande sjukdomsförlopp hade kunnat undvikas genom rekommendationer om D-vitamintillskott, skriver Hans Peter Söndergaard.(2 kommentar)

Det är rätt att kronisk facettledssmärta kan stoppas med hjälp av en korrekt hantering

Ja, kronisk facettledssmärta kan stoppas med rätt hantering

I likhet med en redaktionell kommentar i Pain Medicin anser jag att kronisk facettledssmärta kan stoppas med rätt diagnos och riktad specifik behandling. Men nyckeln ligger just i den noggrant utförda diagnostiken och urvalet, skriver Johan Hambraeus.(1 kommentar)

Läkarförbundet har ett ansvar för en hållbar sjukvård

Apropå! Läkarförbundets ansvar för en hållbar sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför mycket stora utmaningar som endast kan mötas med ett hållbarhetskoncept. Kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet, klimat- och miljöhänsyn och ekonomi i balans är helt överlappande och interagerande aspekter, skriver Björn Fagerberg och medförfattare.(1 kommentar)

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

Vi tror att svensk sjukvård befinner sig i ett avgörande skede. Förhoppningsvis finns inom kort fungerande vacciner mot covid-19. Ett av flera vaccin mot sjukvårdens avprofessionalisering kan vara Hippokratesrevision, skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet.(4 kommentar)

Ekologiska studier: Använd munskydd

Apropå! Ekologiska studier: Använd munskydd

Tre ekologiska studier från USA har undersökt samvariationen mellan munskydd och covid-19. Slutsatsen blir återigen: Använd munskydd som ett effektivt, ofarligt och billigt medel mot spridning av covid-19, skriver Inge Axelsson.

Trycket behöver minska så att vila blir möjligt

– Jag tycker att det känns tyngre den här gången. Vi går mot mörkare tider och jag kan inte riktigt se något slut på det, säger till exempel Åsa Parke, infektionsläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, apropå den andra våg av pandemin som svept in under hösten.

1 2 3 122