Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt att agera vist och långsiktigt

Planetärt perspektiv på hälsa – viktigt agera vist och långsiktigt

Planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Läkarprofessionen har den legitimitet som behövs för att kunna arbeta för nödvändig förändring inom området, skriver Maria Wolodarski och medförfattare.

Allt fler läkare väljer Läkare utan gränser

För Läkare utan gränser i Sverige har kriget i Ukraina även lett till att människor har skänkt mer pengar. Detta välkomnas av Peter Moberger som dock samtidigt konstaterar att det är viktigt att verka på olika platser i världen. Detta är lätt att hålla med om, till exempel när det gäller det hårt krigsdrabbade Jemen.

Även pappor får depression efter förlossningen

Apropå! Även pappor får postpartumdepression

Fråga papporna hur de mår efter förlossningen och kasta inte bort chanserna att göra nytta för hela familjen. Det är trots allt två personer som blir föräldrar, skriver Behnam Saghebpori, som flera gånger fått höra av bekanta att de som nyblivna pappor varit »osynliga« i vården. (2 kommentarer)

Risk att åklagarna i Macchiarinifallet äventyrat patientsäkerheten

Risk att åklagarna i Macchiarinifallet äventyrat patientsäkerheten

När straffansvar blir föremål för rättslig bedömning måste rimligtvis det straffrättsliga ansvaret blir föremål utifrån aktuell rättslig miljö. I detta fall är det fråga om en medicinrättslig miljö, och straffansvaret ska bedömas inom ramen för det medicinska yrkes- och ledningsansvaret, skriver Ulf H Fröberg.

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Våra arbetsplatser måste anpassas efter läkares behov

Vi jobbar väldigt olika inom de olika specialiteterna, vilket är helt naturligt, och det är blåögt att tro att man kan generalisera.

Frakturer dras över en kam – riktlinjer bör göras om

Alla frakturer dras över en kam – riktlinjer bör göras om

Fallskador och fragilitetsfrakturer är stora folkhälsoproblem som måste attackeras brett och med alla till buds stående medel, skriver Mohammad Yousef och medförfattare.

Patienter med osteoporos är värda en individuell bedömning

Alla patienter med osteoporos är värda en individuell bedömning

Det är självklart önskvärt att hitta enkla standardiserade lösningar, men från vår horisont förtjänar patienter med höftfraktur, eller andra patientgrupper där osteoporos misstänks, en individuell klinisk bedömning, skriver ledamöter i styrelsen för Svenska osteoporossällskapet.

»Ludde« ledde till genombrott i verbal kommunikation

»Ludde« ledde till genombrott i verbal kommunikation

Jag är läkare och mamma till snart 3-årige Ludvig (Ludde) som är en nyfiken, humoristisk och gosig kille med försenad språkutveckling och diagnosen autism. Med hjälp av en egen språkinlärningsmetod har min son gjort ett genombrott till verbal kommunikation, och jag vill uppmärksamma vården på vår metod, skriver Maria Kristersson. (1 kommentar)

Exemplet Örebro blir intressant att följa framåt

Den 28 juni i år är tanken att en utredning om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner ska presenteras. I väntan på utredningens förslag kan Läkartidningen berätta om Örebro kommun, som förra året anställde en läkarstrateg, och Region Örebro, som har anställt en äldrevårdsöverläkare (se artikel med start på sidan 804). Per-Ola Sundin […]

ÖNEP:s beslut måste kunna överklagas

ÖNEP:s beslut måste kunna överklagas – dags för översyn

Det är positivt att det nu från flera håll föreslagits att etikprövningslagen och tillsynsverksamheten bör ses över. Viktigt vid en sådan översyn är att ÖNEP:s beslut inte bör vara repressiva utan lärande, och dessutom måste besluten kunna överklagas, skriver Sven Wallerstedt.

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera?

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera?

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera? Om du var patient, hur skulle du önska få en snabb och korrekt bedömning av dina besvär? Forskning och utbildning är en absolut nödvändighet, men får inte hamna i motsatsförhållande till eller i vägen för patientuppdraget, skriver Anders Bergdahl. (4 kommentarer)

Värna våra yngre kollegors löner

Värna våra yngre kollegors löner

Lönen är och kommer att förbli en central faktor för att vilja stanna kvar i vården.

Invasiv intervention vid kärlsjukdom ska handläggas av kärlkirurg

Invasiv intervention vid kärlsjukdom ska handläggas av kärlkirurg

Kärlkirurgen har totalansvar för invasiv behandling och uppföljning av patienter som genomgått kärlkirurgi. Detta är en självklarhet såväl internationellt som på de flesta sjukhus i Sverige. Utvecklingen har inte varit helt problemfri, men definitivt gynnsam för patienterna, skriver David Bergqvist. (2 kommentarer)

Varför prioriterar inte företag och forskare levande vacciner i dag?

Varför prioriteras inte levande vacciner i dag?

En fråga man kan ställa till forskare och företag som utvecklar vacciner är: Varför prioriteras inte levande vacciner, som utvecklats för många år sedan och som fortfarande är de mest framgångsrika? Frågan ställs av Sven Britton.

Läkares kunskaper är värdefulla inom det politiska arbetet

48 läkare kandiderar till riksdagen, och 132 kandidater till regionvalen har angett »läkare« som yrkestitel på valsedeln. Det framgår av Läkartidningens granskning av läkares intresse för att engagera sig i riksdag eller regionfullmäktige efter det kommande valet, se artiklar med start på sidan 742. (Vissavalsedlar anger inte yrken, vilket innebär att det kan finnas fler […]

Allmänläkaren bör kunna axla ledarroll i klimatarbetet

Allmänläkaren bör kunna axla ledarroll i klimatarbetet

Klimatfrågan kräver ledarskap, och allmänläkarna bör kunna vara med och axla den rollen. Det finns de facto ett stort antal allmänläkare som är oroade av och engagerade i klimatförändringarna. Vår studie styrker det och kan ge vägledning för klimatarbetet inom primärvården, skriver Johan Wiman och Joep Perk. (1 kommentar)

Etisk stress får inte göra läkare sjuka

Etisk stress får inte göra läkare sjuka

Om man väljer att arbeta som ordinarie läkare vill man inte bli sjukskriven på grund av stress. Det kollegiala stödet lindrar stressen och ger styrka att kämpa för en bättre arbetsmiljö. Vi får hoppas att arbetsgivarna hänger med, skriver David Ojalvo. (5 kommentarer)

Tillvarata lärdomarna från coronapandemin

Tillvarata lärdomarna  från coronapandemin

… att minska kötiden görs inte i en handvändning, och vi behöver bygga en vård som klarar av toppar precis som tider med lägre tryck.

En ny modell för primärvården som nog kan väcka oro

Modell för primärvården som nog kan väcka oro

Med ett bra primärvårdssystem minskar akutbesöken på sjukhusen både i somatisk och psykiatrisk vård, och patienterna blir nöjdare, skriver Rolf Hermanson, som kommer med ett förslag som han antar kan väcka oro. (4 kommentarer)

Vården måste försvara reproduktiva rättigheter

Alla kvinnors reproduktiva rättigheter måste försvaras

Vi litar på att våra kollegor – barnmorskor och gynekologer – inte kommer att låta sig påverkas av politiska uttalanden om begränsade reproduktiva rättigheter för invandrarkvinnor i ekonomisk utsatthet, skriver tre ST-läkare apropå att familjeplanering för invandrarkvinnor blivit en politisk fråga under våren. (5 kommentarer)

1 2 3 138