Frakturer dras över en kam – riktlinjer bör göras om

Alla frakturer dras över en kam – riktlinjer bör göras om

Fallskador och fragilitetsfrakturer är stora folkhälsoproblem som måste attackeras brett och med alla till buds stående medel, skriver Mohammad Yousef och medförfattare.

Patienter med osteoporos är värda en individuell bedömning

Alla patienter med osteoporos är värda en individuell bedömning

Det är självklart önskvärt att hitta enkla standardiserade lösningar, men från vår horisont förtjänar patienter med höftfraktur, eller andra patientgrupper där osteoporos misstänks, en individuell klinisk bedömning, skriver ledamöter i styrelsen för Svenska osteoporossällskapet.

»Ludde« ledde till genombrott i verbal kommunikation

»Ludde« ledde till genombrott i verbal kommunikation

Jag är läkare och mamma till snart 3-årige Ludvig (Ludde) som är en nyfiken, humoristisk och gosig kille med försenad språkutveckling och diagnosen autism. Med hjälp av en egen språkinlärningsmetod har min son gjort ett genombrott till verbal kommunikation, och jag vill uppmärksamma vården på vår metod, skriver Maria Kristersson.

Exemplet Örebro blir intressant att följa framåt

Den 28 juni i år är tanken att en utredning om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner ska presenteras. I väntan på utredningens förslag kan Läkartidningen berätta om Örebro kommun, som förra året anställde en läkarstrateg, och Region Örebro, som har anställt en äldrevårdsöverläkare (se artikel med start på sidan 804). Per-Ola Sundin […]

ÖNEP:s beslut måste kunna överklagas

ÖNEP:s beslut måste kunna överklagas – dags för översyn

Det är positivt att det nu från flera håll föreslagits att etikprövningslagen och tillsynsverksamheten bör ses över. Viktigt vid en sådan översyn är att ÖNEP:s beslut inte bör vara repressiva utan lärande, och dessutom måste besluten kunna överklagas, skriver Sven Wallerstedt.

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera?

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera?

Hur vill vi läkare att sjukvården ska fungera? Om du var patient, hur skulle du önska få en snabb och korrekt bedömning av dina besvär? Forskning och utbildning är en absolut nödvändighet, men får inte hamna i motsatsförhållande till eller i vägen för patientuppdraget, skriver Anders Bergdahl. (4 kommentarer)

Värna våra yngre kollegors löner

Värna våra yngre kollegors löner

Lönen är och kommer att förbli en central faktor för att vilja stanna kvar i vården.

Invasiv intervention vid kärlsjukdom ska handläggas av kärlkirurg

Invasiv intervention vid kärlsjukdom ska handläggas av kärlkirurg

Kärlkirurgen har totalansvar för invasiv behandling och uppföljning av patienter som genomgått kärlkirurgi. Detta är en självklarhet såväl internationellt som på de flesta sjukhus i Sverige. Utvecklingen har inte varit helt problemfri, men definitivt gynnsam för patienterna, skriver David Bergqvist. (2 kommentarer)

Varför prioriterar inte företag och forskare levande vacciner i dag?

Varför prioriteras inte levande vacciner i dag?

En fråga man kan ställa till forskare och företag som utvecklar vacciner är: Varför prioriteras inte levande vacciner, som utvecklats för många år sedan och som fortfarande är de mest framgångsrika? Frågan ställs av Sven Britton.

Läkares kunskaper är värdefulla inom det politiska arbetet

48 läkare kandiderar till riksdagen, och 132 kandidater till regionvalen har angett »läkare« som yrkestitel på valsedeln. Det framgår av Läkartidningens granskning av läkares intresse för att engagera sig i riksdag eller regionfullmäktige efter det kommande valet, se artiklar med start på sidan 742. (Vissavalsedlar anger inte yrken, vilket innebär att det kan finnas fler […]

Allmänläkaren bör kunna axla ledarroll i klimatarbetet

Allmänläkaren bör kunna axla ledarroll i klimatarbetet

Klimatfrågan kräver ledarskap, och allmänläkarna bör kunna vara med och axla den rollen. Det finns de facto ett stort antal allmänläkare som är oroade av och engagerade i klimatförändringarna. Vår studie styrker det och kan ge vägledning för klimatarbetet inom primärvården, skriver Johan Wiman och Joep Perk. (1 kommentar)

Etisk stress får inte göra läkare sjuka

Etisk stress får inte göra läkare sjuka

Om man väljer att arbeta som ordinarie läkare vill man inte bli sjukskriven på grund av stress. Det kollegiala stödet lindrar stressen och ger styrka att kämpa för en bättre arbetsmiljö. Vi får hoppas att arbetsgivarna hänger med, skriver David Ojalvo. (5 kommentarer)

Tillvarata lärdomarna från coronapandemin

Tillvarata lärdomarna  från coronapandemin

… att minska kötiden görs inte i en handvändning, och vi behöver bygga en vård som klarar av toppar precis som tider med lägre tryck.

En ny modell för primärvården som nog kan väcka oro

Modell för primärvården som nog kan väcka oro

Med ett bra primärvårdssystem minskar akutbesöken på sjukhusen både i somatisk och psykiatrisk vård, och patienterna blir nöjdare, skriver Rolf Hermanson, som kommer med ett förslag som han antar kan väcka oro. (4 kommentarer)

Vården måste försvara reproduktiva rättigheter

Alla kvinnors reproduktiva rättigheter måste försvaras

Vi litar på att våra kollegor – barnmorskor och gynekologer – inte kommer att låta sig påverkas av politiska uttalanden om begränsade reproduktiva rättigheter för invandrarkvinnor i ekonomisk utsatthet, skriver tre ST-läkare apropå att familjeplanering för invandrarkvinnor blivit en politisk fråga under våren. (5 kommentarer)

De mobila teamen sätter patienten först på riktigt

Mobila team är en vårdlösning som emellanåt prövas i sjukvården. Möjligen är det också en vårdform som nu är på väg att växa sig starkare. – Mobila team har fått en skjuts framåt under pandemin. Även om man inte i varje steg kan se att det var pandemin som initierade ett projekt har det satt […]

Akutläkare kan vara lösningen på krympande operationsvolymer

Akutläkare kan vara lösningen på krympande operationsvolymer

Svensk kirurgisk förening och Svensk förening för akutsjukvård anser att det finns goda förutsättningar för att kirurger och akutläkare kan samarbeta och utveckla svensk akutsjukvård. Akutläkare bemannar akutkliniker i många delar av världen. Att ha fast anställda läkare på en akutklinik ses av många som en stor fördel för att utveckla både vård och arbetsmiljö. (7 kommentarer)

Ukrainas sak är vår sak

Ukrainas sak är vår sak

Genom att fortsätta göra det vi är bäst på – bota, lindra och trösta – så skapar vi förutsättningar för en stabil och kvalitativ sjukvård och i förlängningen ett stabilt och demokratiskt samhälle.

Investering i återhämtning en mycket god affär

Investering i återhämtning är en mycket god affär

Sveriges fontänhus riksförbunds vision är att varje person med psykisk ohälsa som är i behov av rehabilitering och återhämtning ska ha tillgång till det. Ingen ska sjukskrivas på grund av psykisk ohälsa utan en plan för återhämtning, skriver Inger Blennow.

Bristen på seniora forskare hotar den medicinska forskningen

Bristen på seniora forskare ett hot mot medicinska forskningen

Den kliniska forskningens största bekymmer är att få forskande läkare fortsätter sin forskarkarriär efter disputation. Detta är ett direkt hot mot den medicinska forskningen. Vi efterfrågar konkreta åtgärder för att stimulera långsiktiga forskarkarriärer bland läkare, skriver Tobias Alfvén och Ola Winqvist, Svenska läkaresällskapet. (4 kommentarer)

1 2 3 138