Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

För att läkare ska slippa välja mellan forskning och klinik, och kunna få en lång forskningskarriär som kliniker och forskningshandledare, krävs strategiska satsningar på ledningsnivå, skriver Paulin Andréll och medförfattare.

Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Det är viktigt för mig som ordförande att ta mig tid att åka runt i landet och träffa medlemmar.

Nydanande riktlinje för vård vid ADHD

Nydanande nya riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism är både ambitiösa och nydanande, skriver Lars-Olov Brorson, som samtidigt framhåller att det är nödvändigt att utveckla ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt när personer utreds för misstänkt ADHD. (1 kommentar)

Demonstranter i Iran måste få trygg vård

Iranska demonstranter måste få tillgång till trygg vård

De internationella hälsoorganisationerna bör agera för att säkerställa att sårade och fängslade demonstranter i Iran får tillgång till grundläggande sjukvård, och att vården blir en säker plats för både patienter och personal, skriver Faraidoun Moradi.

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

207 läkare med Barbro Westerholm i spetsen står bakom protestskrivelsen »Är det rimligt att en läkare inte får hjälpa en döende att avsluta sitt liv?«. Skrivelsen är samtidigt en protest mot HSAN:s beslut att återkalla Staffan Bergströms läkarlegitimation. (11 kommentarer)

Vi följer nationella rekommendationer

Strama VG är inte ansvarigt för antibiotikariktlinjer

Strama VG har ingen egen antibiotikapolicy avseende covid-19 som avviker från nationella riktlinjer. Vi följer rekommendationerna från nationella expertorgan som avråder från antibiotikaanvändning vid virala infektioner, skriver Gunnar Jacobsson i denna replik på debattinlägget av Lars G Burman och Claes Schalén.

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Den svenska policyn att inte ge antibiotika vid covid-19 kan ha medfört onödig morbiditet och mortalitet under pandemin, framför allt innan covidvacciner blev tillgängliga, skriver Lars G Burman och Claes Schalén. (2 kommentarer)

Statlig vårdreform för oss och patienter

Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform

För att kunna tackla framtidens utmaningar krävs en styrning som tydligt driver vården mot gemensamma mål. Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform och förbättra vården både för oss och patienterna, skriver Robin Molander. (6 kommentarer)

Låt vården få använda modern informationsteknik

Låt vården få använda modern IT

För patienternas säkerhet måste vi gå samman och stödja de myndigheter som arbetar för att luckra upp obsoleta IT-lagar. I dagens trängda läge är det orimligt att inte låta vården få använda modern informationsteknik, skriver Olle Svensson. (1 kommentar)

En påminnelse om hur skört livet kan vara

Fullmäktigemötet började dock med något helt annat. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale uttryckte sin sorg och hur mycket hon har uppskattat vännen och kollegan Ing-Marie Wieselgren, som mördades under årets Almedalsvecka.

Bra vård har ingen plats för funkofobi

I en bra vård ges ingen plats för funkofobi

Vi är läkarstudenter, och våra erfarenheter från utbildningen speglar tyvärr attityder och åsikter i vården. Vi hör föreläsare använda begrepp – »mentalt retarderad«, »dövstum«, »efterbliven«, »rullstolsbunden« – som sedan länge uppfattas som stötande och nedsättande, utan att någon reagerar. (5 kommentarer)

I primärvården – litet nytt

På primärvårdsfronten – litet nytt

Att allmänläkares uppdrag begränsas är ett måste för att de ska kunna genomföra arbetsuppgifterna bra, utan att slå knut på sig själva. (4 kommentarer)

Godkänn högeffektiv behandling vid CF

Ge svenska patienter tillgång till högeffektiv CF-modulator

Att svenska patienter med cystisk fibros inte har tillgång till den senaste högeffektiva CFTR-modulatorbehandlingen visar att den gemensamma nordiska välfärdsmodellen inte fungerar, skriver 11 läkare som samtliga är specialister på cystisk fibros. (3 kommentarer)

Utvärdera nationell högspecialiserad vård

Dra i handbromsen för nationell högspecialiserad vård

En rapport från regionförvaltningen gällande den nationella högspecialiserade vården signalerar att det är dags att dra i handbromsen och tillsätta en nationell utvärdering av processen, skriver Petra Nåsell, leg läkare och ersättare (L) i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm.

Hur skilja agnarna från vetet i studier

Hur skilja agnarna från vetet i vetenskapliga artiklar

Med en exponentiellt växande volym av evidensbaserad medicinsk kunskap blir det allt svårare att skilja ut vad som är kliniskt relevant, skriver Ingvar Krakau, som ser flera fallgropar som bör undvikas.

Ny studie syftar till att få fram bättre hjärtvård

Överlevnaden vid hjärtstopp på sjukhus måste bli bättre. Det konstaterar Sune Forsberg, docent och överläkare i anestesi- och intensivvård på Norrtälje sjukhus.

Medlemmarna säger ja till privat driven vård

Medlemmarna säger ja till privat driven vård

Kuba Rose undrar på debattplats i Läkartidningen om en majoritet av Läkarförbundets medlemmar står bakom att fler sjukhus ska kunna drivas av andra vårdgivare än regioner. Det korta svaret på frågan är ja, svarar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en replik. (9 kommentarer)

Varför förordar Läkarförbundet privatiserad vård?

Varför förordar Läkarförbundet privatiserad hälso- och sjukvård?

Vill verkligen en majoritet av Läkarförbundets medlemmar ha fler privatiseringar i vården, och på vilket sätt gynnas svenska läkare och svensk sjukvård av att fler sjukhus drivs i privat regi? Det undrar Kuba Rose, som inför Läkarförbundets fullmäktige 9–10 november 2022 läst igenom förbundets politiska program. (5 kommentarer)

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

»Det är vår planet, vår framtid, och vi har alla ett ansvar att ta.« (1 kommentar)

Vården är för dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vården är dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vi har de senaste åren jobbat mycket med flickor och kvinnor som vill veta om de har autism. Vi är bekymrade över att kunskapen om hur autism kan yttra sig hos flickor och kvinnor fortfarande tycks vara låg inom vården, skriver Maria Bühler och Maria Lindahl. (1 kommentar)

1 2 3 142