Suicid bland utlandsadopterade – en ignorerad tragedi

Suicid bland utlandsadopterade – en ignorerad tragedi

Vi kan inte längre passivt se på när alltför många utlandsadopterade årligen avslutar sina liv i förtid, svikna av den svenska sjukvården. Bakom varje siffra i statistiken finns en personlig tragedi, skriver Natte Hillerberg. (1 kommentar)

Gör om riktlinjer för behandling av barn med depression

Riktlinjer för behandling av barn med depression bör göras om

Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för behandling av barn med depression bör göras om med en ny och bredare expertgrupp, och fokus bör sättas på metodutveckling av tidiga och bättre icke-farmakologiska insatser, skriver Göran Högberg. (2 kommentarer)

Både läkarbarn och andra bör kunna bli läkare

Förra året visade en studie att en av fem yngre läkare i Sverige har minst en förälder som också är läkare, en tredubbling jämfört med 30 år tidigare (se artikel på sidan 518). – Både pappa och mamma har varit helt neutrala, det har inte funnits några krav på att jag ska bli läkare. Men […]

Störningar i självupplevelsen nyckel till rätt psykiatrisk diagnos

Störningar i självupplevelsen nyckel till rätt psykiatrisk diagnos

Efter 20 års arbete i psykiatrin upplever jag det närmast revolutionerande att ha fått ett verktyg som gör att jag kan fånga patienternas inre värld, innan de utvecklar tydliga psykotiska symtom, skriver Maria Wagner.

Covid-19, fetma och faran med karantän

Covid-19, fetma och faran med påtvingat karantänliv

Hälso- och sjukvårdens personal bör kunna fråga patienter hur karantänlivet påverkat levnadsvanor och vikt, erbjuda viktminskningsbehandling, ge stöd och vägledning till dem som isolerats samt konkreta råd om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet, skriver Ingrid Larsson och Stephan Rössner.

Vad är palliativ vård, egentligen?

Vad är palliativ vård, egentligen?

Det är egentligen patientens behov av symtomlindring, kontinuitet, kommunikation och stöd som är det viktigaste.

Avlidna i covid-19 kan ha förlorat många levnadsår

Avlidna i covid-19 kan i snitt ha förlorat många levnadsår

Skulle mönstret som följde efter spanska sjukan med återkommande influensaepidemier upprepa sig efter coronapandemin har vi inte många år på oss att förbättra smittskyddet i landet, skriver Åke Nilsson. (9 kommentarer)

Covidmottagningar – en nödvändig nationell resurs

Specialiserade covid-mottagningar en nödvändig nationell resurs

Remisskorgen på covid-mottagningen på Karolinska i Solna bågnar. Det behövs fler specialiserade mottagningar med resurser för uppdraget, skriver Judith Bruchfeld och medförfattare. (1 kommentar)

Välkommen till vår utgåva med fokus på diabetes

Sammantaget innehåller detta nummer av Läkartidningen 21 sidor om diabetes. Förhoppningsvis erbjuder detta intressant läsning och en del nytt vetande.

Heritabilitet – olyckligt villospår i barnpsykiatrin

Heritabilitet – ett olyckligt villospår inom barnpsykiatrin

Begreppet heritabilitet förutsätter att man kan dela upp vad arvet respektive miljön betytt för individens utveckling. Det gäller att inte vilseledas av heritabiliteten. Värdera i stället barnpsykiatrins socialmedicinska sida: att förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, skriver Magnus Kihlbom. (1 kommentar)

Oroväckande ökning av brott under digitala vårdmöten

Oroväckande ökning av brott under digitala vårdmöten

Mot bakgrund av den negativa utveckling vi inom IMR noterat i samband med digitala vårdmöten vill vi se ett ökat fokus på de risker det digitala vårdformatet skapar för vårdpersonalen. Oaktat var och hur vård erbjuds måste personalens arbetsmiljö skyddas, skriver Andrea Hemming. (2 kommentarer)

Begreppet skörhet: Tre ben är stadigare än två

Vi har i ett replikskifte med Gunnar Akner debatterat begreppet skörhet i Läkartidningen. Skörhetsbegreppet är här för att stanna: Begreppet kommer att utvecklas och bidra till en förbättrad äldrevård, skriver Tommy Cederholm och medförfattare i sin slutreplik.

Värna den småskaliga vården – både på landet och i stan

Värna den småskaliga vården  – både på landet och i stan

… i Sverige är det är tufft att vara liten. Problemen handlar både om för stort uppdrag och ekonomiska ersättningar som inte är anpassade till den lilla mottagningen. (6 kommentarer)

Kunskap krävs om fysisk aktivitet, covid-19 och överlevnad

Det krävs kunskap om fysisk aktivitet, covid-19 och överlevnad

Om en större andel av befolkningen varit fysiskt aktiv i högre grad innan samhället drabbades av coronapandemin hade sannolikt fler individer haft bättre chans till överlevnad, skriver Dan Andersson och Peje Åstrand. (2 kommentarer)

Svårigheten att värdera livskvalitet

Apropå! Svårigheten att värdera livskvalitet

Utifrån mina samlade erfarenheter av den palliativa vården anser jag att man i eutanasidebatten inte får förbigå frågan om hur vi bör hantera patientens autonomi och uttryckta vilja, skriver Otto Slätis.

Skattning av skörhet kan inte användas för enskilda individer

Skattning av skörhet kan och får inte användas för individer

En skattning av en enskild äldre persons grad av skörhet tillför inget till den kliniska analysen, skriver Gunnar Akner i denna replik till Tommy Cederholm och medförfattare. Debatten gäller relevansen av begreppet skörhet.

Begreppet skörhet är här för att stanna

Begreppet skörhet är här för att stanna

I en medicinsk kommentar i LT beskriver Gunnar Akner hur länder, institutioner och internationella forskargrupper inför och argumenterar för screeningprogram för skörhet. Samtidigt går han i polemik mot begreppet skörhet, konstaterar författarna till en originalartikel i ämnet i samma nummer.

Apropå! Depression vid dödshjälp

Apropå! Depression vid dödshjälp

Depression bör inte per automatik diskvalificera en patient från assisterat döende, givet att lagstiftningen medger att läkare under vissa omständigheter får utföra en sådan åtgärd, skriver Ingemar Engström och Mikael Sandlund apropå att Ivo yrkat på att en läkare som hjälpt en svårt ALS-sjuk man att påskynda sitt döende ska få sin legitimation återkallad. (4 kommentarer)

Barnläkarföreningen efterlyser konstruktiv dialog och samarbete

Vi efterlyser en konstruktiv dialog och samarbete med andra läkarprofessioner för att ytterligare säkra både barns och vuxnas rättssäkerhet, skriver Lena Hellström Westas, ordförande i Svenska barnläkarföreningen och Anna Bärtås, i en replik på ett debattinlägg av Jacob Andersson gällande »skakvåld«. (2 kommentarer)

EU:s vaccinavtal – litet men ytterst betydelsefullt steg mot framtiden

EU:s vaccinavtal – ett litet men betydelsefullt steg mot framtiden

Politikerna i Sverige måste nu fatta beslut om en miniminivå för ett svenskt beredskapslager och – vilket kanske är ännu viktigare – om produktionsanläggningar för läkemedel och andra samhällskritiska produkter ska finnas inom landets gränser, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

1 2 3 125