Denna webbplats vänder sig till läkare

Två sjukhus: här ska chefer även jobba »på golvet«

Universitetssjukhuset Örebro och Sahlgrenska universitetssjukhuset är två sjukhus som numera kräver att vårdutbildade administratörer och chefer även ska arbeta kliniskt. För Örebro läns läkarförening har det blivit allt viktigare att värna kärnverksamheten från besparing, och där är åtgärder mot tillväxten av administrativa tjänster en del. – Vi presenterade förslaget som en grundregel vid nyanställningar och […]

Vilken nytta har betablockad vid kronisk och akut covid-19?

Vilken nytta kan betablockad ha vid kronisk och akut covid-19?

Jag hoppas att kardiologer och intensivvårdsläkare i samarbete med immunologer ska ta initiativ till kliniska prövningar av till exempel propranolol eller alprenolol vid både akut och kronisk behandling av covid-19, skriver Gunnar Nyberg. (2 kommentarer)

Vad signeringslistan lärde mig om smärta

Vad signeringslistan lärde mig om smärta och död

Under en lugn vecka i juli signerade Karl-Fredrik Sjölund över 6 000 journalanteckningar från 2020 och framåt. Det här är vad han lärde sig om livet, smärtan och döden. (3 kommentarer)

Vad får lov att fortgå på våra arbetsplatser?

Vad får lov att fortgå på våra arbetsplatser?

»Är du själv chef, professor, kursledare eller huvudhandledare? Se till att tydliggöra vad som är ett acceptabelt beteende.« (1 kommentar)

Kulturell kompetens förbättrar vården för utrikesfödda

Kulturell kompetens förbättrar sjukvården för utrikesfödda

Ett nytt arbetssätt som tar hänsyn till kulturella aspekter har lett till tryggare medarbetare och nöjdare patienter och närstående på den palliativa vårdavdelningen vid Capio Sollentuna sjukhus i Stockholm, skriver Elisabeth Hartmann Ceder med kollegor.

Målet är klart: primärvården ska bli klart bättre

– Tillsammans med de som varit innan mig, och med mig, har vi kämpat för att Socialstyrelsen till slut har kommit med siffran en allmänläkare på 1 100 patienter. När jag började driva frågan som ordförande ville politikerna inte höra om vare sig siffra eller listningstak, säger Marina Tuutma. (1 kommentar)

Jag är läkare, inte gränspolis

Jag är läkare, inte gränspolis

»En anmälningsplikt av den här karaktären, som inte syftar till att värna patienten utan tvärtom misstänkliggöra, hör inte hemma i svensk sjukvård.« (3 kommentarer)

Kan endotoxinanalys förutspå svårighetsgrad vid covid-19?

Kan endotoxinanalys förutspå svårighetsgrad vid covid-19?

Studier tyder på det, skriver Artur Schmidtchen, som efterlyser fler prospektiva kliniska studier för att fastställa det diagnostiska värdet av endotoxinanalyser.

Gör »Karolinska-taggen« synlig i ambulansjournalen

Gör »Karolinska-taggen« synlig och användbar

Våra förslag för hur Karolinska-taggen kan synliggöras prehospitalt är enkla, resurssnåla och effektiva, skriver Clara Brune med kollegor. (2 kommentarer)

Inrätta nationella bakjourer

Inrätta nationella bakjourer

I Sverige borde läkare ha möjlighet att nå relevanta internmedicinska subspecialister dygnet runt, men det blir bara svårare och svårare, skriver Jan Calissendorff och Henrik Falhammar och ger förslag på hur nationella bakjourer kunde bekostas. (5 kommentarer)

Se till Norge när sjukvården utreds

Se till Norge då sjukvården utreds

Statliga sjukhus och kommunal primärvård med fastläkarmodell. Vi har mycket att lära oss av Norge, skriver Bo Israelsson, med anledning av den parlamentariska kommittén som ska se över styrningen av vården. (3 kommentarer)

Uppgiftsväxling – till vilken nytta och för vem?

Uppgiftsväxling – till vilken nytta och för vem?

»Uppgiftsväxling ska ske evidensbaserat och med transparens ...«

Viktigt att jobba för en strokevård som kan nå alla

»En utmaning för oss alla är nu att verka för att modern handläggning blir tillgänglig i hela Sverige, oavsett geografiskt läge och socioekonomiska faktorer.«

Mina högst vördade kollegor: Demokratin kräver deltagande

Högst vördade kollegor: Demokrati kräver deltagande

Det är inte meningen att politiker ska vara en egen samhällsgrupp. Demokratin kräver deltagande. Känner du också ett missnöje över sjukvårdens och samhällets tillstånd – engagera dig! Stå upp för det du tror på. Vi läkare har redan väntat för länge, skriver Elias Becirovic. (10 kommentarer)

Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna

Dags att inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna

Undervisning om melaninrik hud måste integreras i alla vårdutbildningar. Det räcker inte med punktinsatser. Kunskapen måste komma all vårdpersonal till del, skriver Natte Hillerberg och medförfattare. (1 kommentar)

I detta nummer fokuserar vi på IT inom vården

»Granskning av bilder från mammografi vid flera sjukhus, cancerbehandling i Region Sörmland och forskning för nya beslutsstöd inom akutsjukvården. Det är några exempel på områden där artificiell intelligens, AI, får ökad betydelse inom vården.«

Läkares ideella arbete är viktigt – och imponerande

Men Läkare i världen i Sverige har flera utmaningar. En är att klara av att ta hand om alla som söker hjälp. En annan är att ofta nekas deras patienter vård på det ställe som volontärerna remitterar dem till, trots att de har laglig rätt till det.

Anställda trivs med att själva styra sitt arbete

Så här långt är medarbetarna positiva både till idén och till de erfarenheter som finns. Visserligen är den ekonomiska situationen inte vad den bör vara. Men det är ett problem som de anställda vill hantera och i övrigt ser de flera fördelar med den fria roll som mottagningen nu har. Det kan till exempel vara snabba beslut om problem och om nya initiativ.

»Jidoka« i vården: Inför ersättning för avvikelserapportering

Mer »Jidoka« i vården: Inför ersättning för avvikelserapporter

Vad skulle hända om vården arbetade lite mer efter Toyotas filosofi »Jidoka«, som uppmanar de anställda att upptäcka och rätta till fel innan de skapar problem? Antagligen färre vårdrelaterade skador, skriver Alexander Dangler och föreslår en ersättningsmodell för avvikelserapportering i vården. (5 kommentarer)

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar för kvaliteten

Att utbilda med eftertanke är att ta ansvar

Behöver Sverige i dag fler specialistläkare? Självfallet. Kan vem som helst under vilka förutsättningar som helst bli specialistläkare? Sannolikt inte. Därför behöver även utbildningskvaliteten diskuteras, skriver Jonas Lindbäck i sin slutreplik. (28 kommentarer)

1 2 3 150