Svensk läkare på klimatmötet – en reseberättelse från COP 21 i Paris

Svensk läkare på klimatmötet – en reseberättelse från COP 21 i Paris

Epilog: »Politikerna har tagit ett stort och viktig beslut och [...] vi som yrkeskår kommer att vara en del av lösningen.« Läs Björn Fagerbergs dagboksanteckningar från klimatmötet här. (2 kommentar)