Fokus på fler och kortare bedömningar av utbildningsläkare

Fler och kortare bedömningar av utbildningsläkare bör vara fokus

Resultatet av ett kompetensbaserat utbildningsprogram bör enligt WHO vara »en vårdpersonal som kan utöva medicin på en definierad kompetensnivå, i enlighet med lokala förhållanden, för att möta lokala behov«. Detta gäller fortfarande, skriver Christina Segerholt och Cecilia Bergsten.

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

Strategiska satsningar skapar attraktiva forskningsmiljöer

För att läkare ska slippa välja mellan forskning och klinik, och kunna få en lång forskningskarriär som kliniker och forskningshandledare, krävs strategiska satsningar på ledningsnivå, skriver Paulin Andréll och medförfattare.

Nydanande riktlinje för vård vid ADHD

Nydanande nya riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism är både ambitiösa och nydanande, skriver Lars-Olov Brorson, som samtidigt framhåller att det är nödvändigt att utveckla ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt när personer utreds för misstänkt ADHD. (1 kommentar)

Demonstranter i Iran måste få trygg vård

Iranska demonstranter måste få tillgång till trygg vård

De internationella hälsoorganisationerna bör agera för att säkerställa att sårade och fängslade demonstranter i Iran får tillgång till grundläggande sjukvård, och att vården blir en säker plats för både patienter och personal, skriver Faraidoun Moradi.

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

207 läkare med Barbro Westerholm i spetsen står bakom protestskrivelsen »Är det rimligt att en läkare inte får hjälpa en döende att avsluta sitt liv?«. Skrivelsen är samtidigt en protest mot HSAN:s beslut att återkalla Staffan Bergströms läkarlegitimation. (11 kommentarer)

Vi följer nationella rekommendationer

Strama VG är inte ansvarigt för antibiotikariktlinjer

Strama VG har ingen egen antibiotikapolicy avseende covid-19 som avviker från nationella riktlinjer. Vi följer rekommendationerna från nationella expertorgan som avråder från antibiotikaanvändning vid virala infektioner, skriver Gunnar Jacobsson i denna replik på debattinlägget av Lars G Burman och Claes Schalén.

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Den svenska policyn att inte ge antibiotika vid covid-19 kan ha medfört onödig morbiditet och mortalitet under pandemin, framför allt innan covidvacciner blev tillgängliga, skriver Lars G Burman och Claes Schalén. (2 kommentarer)

Statlig vårdreform för oss och patienter

Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform

För att kunna tackla framtidens utmaningar krävs en styrning som tydligt driver vården mot gemensamma mål. Låt oss tillsammans stå bakom en statlig sjukvårdsreform och förbättra vården både för oss och patienterna, skriver Robin Molander. (6 kommentarer)

Låt vården få använda modern informationsteknik

Låt vården få använda modern IT

För patienternas säkerhet måste vi gå samman och stödja de myndigheter som arbetar för att luckra upp obsoleta IT-lagar. I dagens trängda läge är det orimligt att inte låta vården få använda modern informationsteknik, skriver Olle Svensson. (1 kommentar)

Bra vård har ingen plats för funkofobi

I en bra vård ges ingen plats för funkofobi

Vi är läkarstudenter, och våra erfarenheter från utbildningen speglar tyvärr attityder och åsikter i vården. Vi hör föreläsare använda begrepp – »mentalt retarderad«, »dövstum«, »efterbliven«, »rullstolsbunden« – som sedan länge uppfattas som stötande och nedsättande, utan att någon reagerar. (5 kommentarer)

Godkänn högeffektiv behandling vid CF

Ge svenska patienter tillgång till högeffektiv CF-modulator

Att svenska patienter med cystisk fibros inte har tillgång till den senaste högeffektiva CFTR-modulatorbehandlingen visar att den gemensamma nordiska välfärdsmodellen inte fungerar, skriver 11 läkare som samtliga är specialister på cystisk fibros. (3 kommentarer)

Utvärdera nationell högspecialiserad vård

Dra i handbromsen för nationell högspecialiserad vård

En rapport från regionförvaltningen gällande den nationella högspecialiserade vården signalerar att det är dags att dra i handbromsen och tillsätta en nationell utvärdering av processen, skriver Petra Nåsell, leg läkare och ersättare (L) i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm.

Hur skilja agnarna från vetet i studier

Hur skilja agnarna från vetet i vetenskapliga artiklar

Med en exponentiellt växande volym av evidensbaserad medicinsk kunskap blir det allt svårare att skilja ut vad som är kliniskt relevant, skriver Ingvar Krakau, som ser flera fallgropar som bör undvikas.

Medlemmarna säger ja till privat driven vård

Medlemmarna säger ja till privat driven vård

Kuba Rose undrar på debattplats i Läkartidningen om en majoritet av Läkarförbundets medlemmar står bakom att fler sjukhus ska kunna drivas av andra vårdgivare än regioner. Det korta svaret på frågan är ja, svarar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en replik. (9 kommentarer)

Varför förordar Läkarförbundet privatiserad vård?

Varför förordar Läkarförbundet privatiserad hälso- och sjukvård?

Vill verkligen en majoritet av Läkarförbundets medlemmar ha fler privatiseringar i vården, och på vilket sätt gynnas svenska läkare och svensk sjukvård av att fler sjukhus drivs i privat regi? Det undrar Kuba Rose, som inför Läkarförbundets fullmäktige 9–10 november 2022 läst igenom förbundets politiska program. (5 kommentarer)

Vården är för dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vården är dålig på att upptäcka autism hos flickor och kvinnor

Vi har de senaste åren jobbat mycket med flickor och kvinnor som vill veta om de har autism. Vi är bekymrade över att kunskapen om hur autism kan yttra sig hos flickor och kvinnor fortfarande tycks vara låg inom vården, skriver Maria Bühler och Maria Lindahl. (1 kommentar)

Överväg sorkfeberdiagnos även i Skåne

Överväg sorkfeber även i Skåne

Vi vill uppmärksamma kollegor i södra Sverige på att ha sorkfeber i åtanke vid handläggning av patienter med karaktäristisk symtombild, skriver Elin Economou Lundeberg och medförfattare.

Brutet kontrakt – en läkaridentitet i kris

Det brutna kontraktet – en läkaridentitet i kris

Söker man primärt pengar och status är nog läkaryrket inte det bästa valet, men vi har samtidigt en oerhört spännande och omvälvande tid framför oss där teknologin erbjuder fantastiska möjligheter till förbättrad diagnostik och prediktion. Det samhällskontrakt som byggdes upp under 1800-talet behöver omdefinieras – ett samtal där vi måste delta, skriver David Sundemo. (2 kommentarer)

Information och diskussion saknas i debattartikel om artificiell intelligens

Information och diskussion saknas i debattartikel om AI

En nyligen publicerad debattartikel i Läkartidningen är tyvärr otydlig då den inte skiljer mellan AI som ett sätt att ta fram algoritmer/beslutsregler för beslutsstöd och mer generella AI-stöd, skriver Mikael Hoffman i en replik. (1 kommentar)

Global hälsokamp har tappat farten

Den globala hälsokampen har tappat fart

Sverige har länge varit ett föregångsland inom global hälsa och bidrog med en rekordsumma under den senaste påfyllnadsrundan till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Med en ny regering på plats är det av högsta vikt att det starka engagemanget för globala hälsofrågor bibehålls, skriver Läkare utan gränser.

1 2 3 113