Upprop för klimat och hälsa – så gör vi

Medicinskt upprop för klimat och hälsa – så gör vi i Sverige

Läkare för miljön har nu lokalföreningar i 11 regioner. De initiativ vi tagit inom flera regioner i samarbete med miljöenheter och klinikledningar har lett till nya arbetssätt med minskat resursslöseri och lägre utsläpp. Alla läkare är välkomna att delta aktivt i arbetet, skriver Maria Wolodarski.

100 år med kvinnlig rösträtt – men mycket arbete återstår

100 år med kvinnlig rösträtt – men mycket arbete återstår

I år är det 100 år sedan rösträtt för kvinnor infördes i Sverige, men mycket arbete återstår. Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och barn ökar förutsättningarna för såväl konstruktiv samhällsutveckling som för fred, skriver Ylva Vladic Stjernholm.

Tydliggör »adekvat kompetens« i nya lagen om estetiska ingrepp

Tydliggör »adekvat kompetens« i nya lagen om estetiska ingrepp

För att lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska få önskad effekt behöver Socialstyrelsen förtydliga vilken specialistkompetens som krävs och vad begreppet »skyddad specialistbeteckning« innebär i praktiken. Arbetet bör utföras tillsammans med professionen, skriver Emma Hansson, Anna Elander och Titti Mattsson. (2 kommentarer)

Hög samhällsspridning kopplas till hög dödlighet på äldreboenden

Hög samhällsspridning kopplas till hög dödlighet på äldreboende

Nya data visar att utvecklingen av covid-19-epidemin i Sverige och dess effekter hos de äldre inte på något sätt är unik. Den följer i hög grad ett internationellt mönster, skriver Birger Forsberg och medförfattare.

Apropå! Den ovaccinerade syndabocken

Apropå! Den ovaccinerade syndabocken

Att vid behov markera vad som är ett acceptabelt (eller oacceptabelt) språkbruk när det talas om den som inte är i rummet är en viktig linje att hålla, särskilt under rådande pandemiska omständigheter, skriver Henrik Klasson.

Kan praktisk erfarenhet vara av värde i debatten om dödshjälp?

Kan praktisk erfarenhet vara av värde i dödshjälpsdebatten?

Ordföranden i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har efterlyst inlägg från palliativmedicinare i dödshjälpsdebatten. Jag har under hela mitt yrkesliv skött all palliativ vård i mitt distrikt. Kanske har det ett värde att praktisk erfarenhet vägs in i diskussionen, skriver Bengt Järhult. (10 kommentarer)

Bredare perspektiv krävs för att minska fallskador hos äldre

Socialstyrelsens replik på min kommentar gällande de nya osteoporosriktlinjerna är otillfredsställande. Visserligen är det glädjande att de nya riktlinjerna är mer nyanserade än de från 2012. Det är dock inget starkt försvar för de nya, skriver Olle Svensson i sin slutreplik i debatten.

Nyttan av blodprov och test är obefintlig vid »golfer’s rash«

Blodprov och allergitest onödigt vid träningsutlöst vaskulit

Träningsutlöst vaskulit är ett vanligt tillstånd som huvudsakligen drabbar i övrigt friska personer. Tillståndet brukar uppträda efter fysisk träning i värme, och kan även ses hos personer som besökt nöjesparker, vilket gör att det i USA i bland kallats Disney rash, skriver Anders Jeppsson.

Ett nationellt råd för appar behövs – men vi behöver tänka större

Nationellt råd och krav på appar behövs, men vi vill tänka större

I ett debattinlägg i Läkartidningen efterlyser Ingvar Krakau och Lars L Gustavsson ett nationellt råd för att utvärdera digitala stöd. Frågan är viktig att diskutera, då utvecklingen inom området går blixtsnabbt, skriver Anders Tunold-Hanssen och medförfattare. (1 kommentar)

Hög tid att re-professionalisera hälso- och sjukvården

Hög tid att re-professionalisera hälso- och sjukvården

Marknadslogiken som införts i den offentliga sektorn på felaktiga grunder har spelat ut sin roll. För att ställa situationen till rätta krävs professionalism baserad på evidensbaserad medicin, etik, samarbete, systematisk kritisk utvärdering, transparens och statlig styrning, skriver Ylva Vladic Stjernholm. (4 kommentarer)

Värdefullt, men även fel om vård vid osteoporos

Värdefulla synpunkter, men även felaktigheter om vård vid osteoporos

Socialstyrelsen välkomnar Olle Svenssons debattinlägg i Läkartidningen som i flera delar belyser viktiga områden och fortsatta brister i vården vid osteoporos. Olle Svenssons synpunkter är värdefulla för oss i det fortlöpande arbetet med att hålla de nationella riktlinjerna uppdaterade. Vi vill dock kort bemöta några av påståendena i debattinlägget.

Socialstyrelsens riktlinjer vid osteoporos missar målet

Socialstyrelsens riktlinjer vid osteoporos missar målet

Det är olyckligt att Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar är så hårt inriktade på ett laboratorievärde, vilket har klen förmåga att prognostisera fraktur hos enskilda individer, skriver Olle Svensson.

Desperat vårdsituation fick sin lösning – i Frankrike

Desperat vårdsituation fick sin lösning – genom vård i Frankrike

I likhet med de flesta läkare får jag frågor om sjukdomar som drabbat bekanta. Ofta gäller de triviala problem men även som i detta fall djupt engagerande, där de drabbade med rätta ställer frågan: Vart är sjukvården på väg? Det skriver Jörgen Nordenström, apropå en desperat vårdsituation som fick sin lösning i Frankrike. (1 kommentar)

Bästa kollega: Varför undersöker du inte dina patienter?

Bästa kollega: Varför undersöker du inte dina patienter?

Dagens nyttjande av psykolog- respektive läkartid på psykiatriska mottagningar är inte optimal. Psykiatrer måste acceptera att psykiatrisk diagnostik tar den tid det tar och sluta skjuta över sitt arbete på andra, skriver Linda van Paaschen. (14 kommentarer)

Nationellt råd behövs för rättvisa och säkra digitala stöd i vården

Nationellt råd behövs för att göra digitala stöd rättvisa och säkra

I ett debattinlägg i Läkartidningen föreslår författarna att det inrättas ett nationellt råd för utvärdering av appar och digitala stöd i vården. Det vore bra om vägen mot en nationell lösning stakas ut, allt i syfte att göra högkvalitativa och säkra appar tillgängliga för patienter och personal, anser Göran Petersson, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa.

Ett nationellt råd bör utvärdera appar och digitala stöd i vården

Nationellt råd bör utvärdera appar och digitala stöd i vården

Det krävs en bred och långsiktig satsning för att utveckla och utvärdera digitala appar. Vårdens professioner bör tillsammans med primär- och sjukhusvård, kliniska forskare, datavetare och regionala läkemedelskommittéer initiera utveckling och forskning såväl lokalt som nationellt. Huvudmän, forskningsråd och myndigheter bör stå för finansieringen. Det skriver Ingvar Krakau och Lars L Gustafsson. (2 kommentarer)

Apropå! Detta gäller för pappersrecepten

Apropå! Detta gäller för pappersrecept

Det tycks råda vissa oklarheter kring pappersreceptens fortsatta existens, skriver Bengt Fagrell. Den nya receptblankett som infördes 1 juli 2020 kommer dock med stor sannolikhet att kunna användas även in på 2022, konstaterar han. (5 kommentarer)

ST-läkare – sårbar grupp beroende av proffsigt ledarskap

Blivande specialistläkare – en sårbar grupp beroende av gott ledarskap

Socialstyrelsen bör kunna ålägga arbetsgivare att placera ST-läkare som hamnat i tvist med sin arbetsgivare på annat sjukhus, för opartisk bedömning, när det uppstått låsningar som inte kunnat hanteras lokalt, skriver Christian Bjurman och Samra Mangafic. (7 kommentarer)

Förslag för att öka specialisttillgången

Förslag för ökad specialisttillgång

Många av de vikariat man i dag tvingas ta i väntan på AT ger den läkarkompetens som AT avser bibringa. Efter en vikariatstid på 1–2 år inom utvalda specialiteter skulle man få rätt att tentera AT, föreslår Stefan Aronsson och Urban Rosenqvist. Då motverkas den försening till ST som i slutändan leder till färre år av tjänstgöring för specialisterna.

Pandemin påverkade vården av patienter med astma och KOL

Coronapandemin påverkade vården vid astma och KOL

Data i Luftvägsregistret visar tydligt att coronapandemin påverkat diagnostik och uppföljning av patienter med astma och KOL både inom primär- och specialistvården. Åtgärder som är högt prioriterade i nationella riktlinjer och som har betydelse för vårdkvaliteten har inte utförts i samma omfattning som tidigare, skriver Caroline Stridsman och Ann Ekberg Jansson.

1 2 3 104