Många läkare och sjuksköterskor i Sverige minns förra sommaren med bytet från e-dos till Pascal. Det var ett heldagsjobb att göra en ordination. Kommunen fick inte leverans av läkemedel till sina vård­tagare. Kommunsköterskan fick låna läkemedel mellan patienterna, och ibland kom hon in och frågade om det var någon fara om en patient inte fick sitt läkemedel en dag, eftersom det inte gick att få tag på den medicinen.

Läkarföreningen i Skåne har nyligen anmält det nya journalsystemet PMO till Arbetsmiljöverket. Men varför har vi all denna registrering? I allt större regioner är det svårt att skapa sig överblick över verksamheten, och då är rapporter och statistik bra för dem som ska leda vården. Man följer nyckeltal, öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer. Helst ska uppgifterna matas in av vårdpersonalen samtidigt som de tar hand om sjuka patienter. Gärna extra kvalitetsregister som kräver särskild inloggning. Fokus är inte på att patienten ska få en så bra vård som möjligt utan störningar, utan fokus ligger på att ledningen ska få så bra beslutsunderlag som möjligt. Om inte vårdenheterna registrerar korrekt bestraffas de ekonomiskt. Gång på gång kommer det larmrapporter om hur lite tid som ägnas åt patienten i vården.

Nu räcker det! Läkare och sjuksköterskor är utbildade för att vårda och bota patienter, inte för att mata in fakta på rätt ställe i en dator.

För att inte hela sjukvårds-Sverige ska kollapsa under IT-kraven krävs omgående reformer.

  • Tag fram datasystem som är anpassade till vårdpersonal och inte tvärtom.
  • Ställ krav på funktionalitet och användarvänlighet vid upphandling.
  • Anställ administrativ personal som sköter fakturor, arbetstidsregisteringssy­stem och andra registreringar i systemen m m.

Som läkare klarar man att arbeta med en diktafon, receptblock och en bunt remisser. Journalen behöver man kunna läsa, men det går att läsa en pappersjournal också. De datasystem som upphandlas ska vara bättre än att arbeta utan datasystem. Vi har inte råd att lägga dyr arbetstid av vårdpersonal på dataregistrering; de måste få göra det som de är bäst på, att vårda och bota patienten.

Om denna IT-fråga inte löses snabbt kommer många som utbildats för att bota patienter i stället själva att insjukna i stressrelaterade sjukdomar.