Nu ska utlandsstudenter äntligen kunna arbeta som underläkare i Sverige efter termin nio. Redan till sommaren kommer ett tjugotal utlandsstudenter att få arbeta på sjukhus runt om i landet. 

Detta eftersom Socialstyrelsen, efter fem års hårt arbete inom MSF Utland, påbörjat en enskild bedömning av de utländska universiteten. I bedömningen tar man hänsyn till utbildningens upplägg och antalet kliniska timmar. I dagsläget har alla de utbildningar som bedömts visat sig vara likvärdiga med de svenska. Därmed får en utlandsstudent samma möjlighet som en student vid en svensk fakultet att arbeta som underläkare före examen. 

Detta är en glädjande nyhet för både studenter och arbetsgivare, och vi hoppas att ännu fler utlandsstudenter får möjligheten att arbeta som underläkare till nästa sommar.

De universitet som hittills bedömts och godkänts av Socialstyrelsen är:

  • Medical university of Gdansk
  • Medical university of Szczecin
  • Syddansk universitet, Odense
  • Universitetet i Köpenhamn

Universitet som inte finns med på listan har antingen inte skickat in sin kursplan eller så arbetar Socialstyrelsen med att gå igenom den.

Som tidigare måste en ansökan om särskild behörighet skickas in till Socialstyrelsen. Ansökningsformulär (som finns på Socialstyrelsens webbplats) ska fyllas i och skickas in av arbetsgivaren. Studenten ska kunna redovisa avslutad kurs inom det område där han eller hon ska arbeta. 

Mer information om hur ansökan ska gå till, samt uppdaterad information om vilka universitet som är godkända, finns på MSF Utlands webbplats