Regeringens utredare skiljer sig inte i sitt förslag till en förändrad läkarutbildning från våra grannländer, med en 6-årig legitimationsgrundande utbildning. Med legitimation direkt efter grundutbildningen försvinner grunden för att bibehålla obligatorisk allmäntjänstgöring, AT. Detta är en utveckling som vi ser i flera europeiska länder.        

Polen, som har många svenska läkarstudenter, har beslutat att de som påbörjat sina studier hösten 2012 inte kommer att göra obligatorisk AT. Ett mer närliggande exempel är Norge, där man från och med hösten 2013 tar bort kraven på »turnus«, vilket motsvarar vår AT, och ersätter denna med en obligatorisk introducerande tjänstgöring som första steg i vidare specialisering. Detta är helt i enlighet med EU-direktivet som möjliggör specialiseringstjänstgöring efter 6 års universitetsstudier.

Dagens AT är mycket uppskattad av de nyexaminerade läkarna, inte minst som introduktion till läkaryrket. Det är dock så att alla i dag inte har tillträde till AT-tjänsterna. Har man sin grundutbildning från EU-/EES-länder där man erhåller legitimation direkt efter grundutbildningen har man inte rätt att göra AT. Uppemot 3 000 svenska ungdomar läser i dag vid olika europeiska lärosäten, och en stor del har därmed inte möjlighet att få en AT-plats. Detta upplevs som en orättvisa, då dessa unga läkare önskar sig en introduktion till det svenska sjukvårdssystemet inför sitt fortsatta yrkesliv.  

Å andra sidan är dagens system med legitimation först efter AT-tjänsten för dem som studerat i Sverige orättvist, då det i de flesta fall tar minst två år till att få legitimation, och motsvarande fördröjning innan man är berättigad att påbörja specialisering. Önskar man Europa som arbetsplats får man som utbildad i Sverige vänta längre än studenter från andra EU-länder innan man kan konkurrera på arbetsmarknaden.

Läkarförbundet anser att det är angeläget att Sverige vid ett avskaffande av AT ersätter denna med en obligatorisk tidsbegränsad grundläggande tjänstgöring som introduktion till svensk hälso- och sjukvård inför fortsatt specialiseringstjänstgöring. Detta möjliggör en bra bas för arbetet som läkare och ger en viktig introduktion till svensk hälso- och sjukvård.