Jag håller helt med om att osakliga löneskillnader på grund av kön är oacceptabla. För att komma till rätta med befintliga och kommande osakliga löneskillnader krävs ett partsgemensamt, systematiskt och enträget arbete med att analysera och reparera snedsitsar, såväl lokalt som nationellt. 

Även i 2013 års avtalsrörelse yrkade Läkarförbundet på skrivningar om att de lokala parterna en gång om året skulle genomföra en partsgemensam lönekartläggning i syfte att rätta till osakliga -löneskillnader. Vår motpart Sveriges kommuner och landsting hörsammade -tyvärr inte detta. Att kalla det för att Läkarförbundet »missat chansen att utjämna löneskillnaderna mellan sina manliga och kvinnliga medlemmar« är att överdriva våra möjligheter och underskatta våra ambitioner. 

Läkarförbundet kan centralt stödja den lokala lönebildningen genom att peka på problemet, presentera tillförlitlig lönestatistik och ge råd och vägledning till medlemmar och förtroendevalda.

Osakliga löneskillnader måste dock främst hanteras lokalt för det är där de uppstår och upprätthålls såväl i den årliga lönerevisionen som vid förhandlingar om lön inför nyanställningar. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för lönesättningen och för osakligheten.

Läs även:
Kvinnliga läkares löner får inte fortsätta att släpa efter