Att »förbundet med självklar auktoritet« ska medverka i en allmänhetens debatt om sjukvårdens styrning, brist på professionellt inflytande och de konsekvenser det ger svensk sjukvård kan du lita på! Att enbart kräva »mindre styrd vård och mer inflytande från professionen på vårdens mål och processer« tror jag dock inte leder till målet.

Läkarförbundets auktoritet och tillgång till allmänhetens öra vinner på att vi kan beskriva den medicinska verksamheten, dess förutsättningar, innehåll och behov. 

Vi behöver förmedla, till politiker och beslutsfattare, hur vårt samarbete behöver vara för att god vård ska kunna fortsätta utvecklas inifrån vården. 

Snarare än att läkarkåren framför sorg över minskat professionellt inflytande måste vi få andra att förstå vad som krävs för att skapa bättre vård och hälsa. Till exempel ska vi i Almedalen ha ett symposium tillsammans med Lärarnas riksförbund och Polisförbundet om professionernas roll i den goda samhällsstyrningen. Även där vill vi presentera argument och alternativ till mätandet för mätandets skull.

Läs även: 
Läkarförbundet – det räcker inte!