Författarna till artikeln »Socialstyrelsens riktlinjer – evidens eller personliga uppfattningar?« har ett antal synpunkter på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Vi tar tacksamt emot dessa synpunkter.

Riktlinjerna publicerades i en preliminär version i mars i år. Det är möjligt att lämna synpunkter på riktlinjerna fram till 1 juli 2013. Syftet med att publicera en preliminär version är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens rekommendationer innan vi tar slutlig ställning.

Vi kommer att gå igenom alla synpunkter under hösten. Den slutliga versionen publiceras under våren 2014.