Vi vill tacka för korrespondensen gällande vår artikel »Trång förhud är oftast en benign åkomma« (LT 11/2013, sidorna 558-9). Som framhålls är åkomman lichen sclerosus del i det dermatologiska sjukdomspanoramat, men behandlas ofta av andra specialister, däribland barnkirurger och barnurologer. I den europeiska barnurologiska gemenskapen är den tidigare nomenklaturen fortfarande väl etablerad, men vi tackar för förtydligandet av den korrekta benämningen.

I referensen från Neill et al [1], nämns mycket riktigt frekvensen 14 till 100 procent vad gäller lichen sclerosus hos pojkar. Vi bedömer dock uppgiften i texten som direkt felaktig då de artiklar man refererar till uppger en frekvens på 10–40 procent. Den referens som har högst evidensgrad, en prospektiv genomgång av över 1 000 pojkar, visar en incidens på 40 procent (Kiss et al [2]).

Det är visat att lichen sclerosus inte kan fastställas makroskopiskt hos pojkar med trång förhud (Bochove-Overgaaum et al [3]), och därför kan ärrbildning på förhuden hos pojkar inte anses vara liktydigt med lichen sclerosus. Detta är också vår erfarenhet från vårt patientmaterial i en pågående prospektiv studie.

Målet med vår artikel i Läkartidningen var i första hand att nå ut till läkare inom öppenvården som träffar pojkar med icke retraherbar förhud. Vi får många remisser gällande prepubertala gossar med frågan om det föreligger indikation för operation. Vid god effekt av steroidbehandling föreligger ingen indikation för bedömning hos oss.

I dag anges bland kirurger, både nationellt och internationellt (till exempel i riktlinjer från European Association of Urology [4]), att man vid misstanke om lichen sclerosus ska behandla med cirkumcision. Det finns dock anledning att ifrågasätta evidensbasen för detta. En prospektiv studie, där man behandlat lichen sclerosus med förhudsplastik och intralesionell steroidinjektion, talar snarare för minskad risk för komplikationen meatusstenos vid förhudsplastik jämfört med cirkumcision [5].

Vi håller med om att ett interdisciplinärt samarbete är av största vikt för ett gott omhändertagande och utvecklande av goda riktlinjer, och vi ser fram emot detta!

Läs även:
Tag gärna hjälp av en dermatovenerolog