A. Jag är rädd för den evidensbaserade medicinen. Jag är rädd för den ekonomiskt baserade medicinen. Var kommer all denna rationalitet från? Evidensen stödjer sig enbart på att 30 av 50 personer reagerat positivt på en intervention. Slutsatsen är att vi ger det till 50 och efteråt undersöker om det var lönsamt.

B. Eftersom du är läkare ska du inte behöva vara rädd för detta. 

A. Jamen, jag känner ju att det inte är riktigt i varje individuellt fall.

B. Så du litar mer på din irrationella känsla för vad patienten behöver.

A. Ja.

B. Vad stöder du detta på?

A. Medicinska studier av den evidensbaserade medicinen plus något mer: möten med tusentals vårdsökande människor och en uppföljning av vad som har hänt dem.

B. Men enskilda livsöden är ingen kunskap.

A. Nä … Jo.

B. Men Socialstyrelsens riktlinjer då?

A. Jo, jag har läst Socialstyrelsens riktlinjer och SBU, men ofta hamnar jag i enskilda beslut utanför dessa. 

B. Då ska du inte vara läkare.

A. Jamen, jag är läkare.

B. Sådana läkare vill vi inte ha.

A. Men mina patienter söker mina råd ändå. De litar på mig.

B. Tänk om alla skulle göra det.

A. Ja, tänk om.