Vi är tacksamma för de påpekanden och synpunkter som framförts av Maria Schaufelberger och Anders Barasa och som inte på något avgörande sätt skiljer sig från vår egen uppfattning. Men vi vill nog framhålla att vi har hänvisat till Europeiska kardiologföreningens rekommendationer. Och om man ska rekommendera ACE-hämmare under pågående amning trots att tillverkare har avrått i Fass kan säkert diskuteras.

Men mest gläder vi oss åt att artikeln uppmärksammats. Låt oss nu gemensamt hoppas att kännedomen om tillståndet ökar så att de drabbade kvinnorna kan få adekvat diagnos och terapi utan onödigt dröjsmål och lidande.

Läs mer:
Peripartumkardiomyopati – aktuella riktlinjer finnsSidan har inte publicerats