Genom att Läkarförbundet genom Marie Wedin på DN-debatt 24 juni 2013 signerat debattinlägget »Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller« tillsammans med ordföranden i Lärarnas riksförbund respektive Polisförbundet har förbundet skrivit historia, och det på ett föredömligt sätt.

Att förbundet offentligt kommenterar sjukvårdens styrning är en milstolpe att minnas och harangera!

Läkarrollens urgröpning och djupa tapp i inflytande över sjukvårdens utveckling, och de konsekvenser det har för vården, har inte riktigt framgått i den allmänna debatten hittills. Snarast har det antytts från Sveriges Kommuner och landsting respektive på departementsnivå att »störningar» i vården är läkarnas »fel« och att kritik mot systemet är »oseriös«, etc.

Tyvärr har förbundets tradition av låg profil i den offentliga diskussionen i praktiken bidragit till vår nuvarande avproffesionaliserade roll.

 Så TACK Marie Wedin för att du ger läkarförbundet ny kraft och nytt mod. Ty för de enskilda medlemmarnas engagemang krävs en förbundsledning som hörs.

Vi gläds!