Vi vill tacka författarna till artikeln »Trång förhud är oftast en benign åkomma« (LT 11/2013, sidorna 558-9) för att de tar upp ett viktigt problem och betonar vikten av att känna till att trång förhud hos pojkar oftast är ett benignt tillstånd.

Vi vill dock gärna göra några tillrättalägganden. Åkomman som i artikeln beskrivs som »ärr« i stycket »Patologiska åkommor« kan inte uppfattas på annat sätt än som lichen sclerosus. Denna sjukdom kan debutera i alla åldrar och ger ofta förträngning av förhuden. Frekvensen av lichen sclerosus hos barn med förhudsförträngning varierar i olika rapporter från 14 till 100 procent. Åkomman svarar, precis som författarna anger, väl på starka steroider.

Det förtjänar dock att framhållas att för att smörja en ultrapotent (grupp IV) steroid genitalt bör man både vara klar över diagnosen och van vid att använda denna behandling. Stycket om balanitis xerotica obliterans (BXO) i artikeln är således bara en fortsättning på avsnittet om lichen sclerosus. BXO (ett diagnosnamn som inte används längre) är den försnävning av förhuden som kan komma av en obehandlad lichen sclerosus.

Tvärtemot författarna är vår (och många andras) erfarenhet att man kan åstadkomma en avsevärd förbättring vid konsekvent behandling med ultrapotent steroidkräm, något som författarna också skriver även om de då kallar åkomman ärrbildning. Eftersom det är en enkel behandling utan kirurgi bör man alltid inleda behandlingen lokalt med steroid och kan på så sätt ofta slippa ett kirurgiskt ingrepp i form av circumcisio.

Som dermatovenereologer ser vi en hel del små flickor med lichen sclerosus och terapisvaret på lokal steroid är alltid gott, men vi förstår nu varför vi aldrig ser de små pojkarna.

Vi vill gärna vara delaktiga i behandlingen av patienter med lichen sclerosus, oavsett kön och ålder, och vill därför mana våra urologkollegor till samarbete. Tag gärna kontakt med och hjälp av en intresserad dermatovenereolog för patientens skull. Interdisciplinärt samarbete är dessutom både roligt och utvecklande.

En utmärkt genomgång av lichen sclerosus finns i en rapport som innehåller riktlinjer från British Association of Dermatologists [1].

Läs repliken:
Ett interdisciplinärt samarbete är av största vikt