Tack, Marie Wedin, för ditt välavvägda svar!

Sacos »vision om ett samhälle baserat på allas lika värde« och möjligheten att diskutera rätten till en god arbetsmiljö är enligt min mening bra motiv för Läkarförbundet att delta i Pridefestivalen och andra evenemang, på sådant sätt att man samlas i till exempel ett tält för information och samtal.

Visionen kunde för övrigt gärna vässas till en vision om ett samhälle baserat på allas lika och oskattbara värde oavsett etnicitet, kön, ålder, sexuell läggning eller religiös tillhörighet.

Att som fackförbund hissa regnbågsflaggan utanför Läkarförbundets hus, att uppmana »alla läkare att delta i Prideparaden« samt att även åka med på Sacos lastbilsflak, torde däremot vara att gå över gränsen för ett fackförbunds uppgifter. Då identifierar sig Läkarförbundet med den mångfald av politiska och etiska agendor som Pridedemonstrationen manifesterar. Förhoppningsvis beaktas denna viktiga balansgång i Läkarförbundets utvärdering av sin medverkan i Pride.
 
Läs även:
Varför deltog Läkarförbundet i Pridefestivalen?
Ett ställningstagande mot diskriminering på arbetsplatserna
S
ylf driver jämlikhetsfrågan »with Pride«
Glädjande att Läkarförbundet och Sylf fanns med i Stockholm Pride