Med anledning av Annika Landgrens inlägg om Läkarförbundets deltagande i Stockholm Pride och ordförande Marie Wedins kloka svar vill jag komplettera med ytterligare några upplysningar.

Stockholm Prides ursprung är en revolt i New York mot en polisrazzia på en bögbar år 1969. På den tiden var det vanligt att poliserna trakasserade homosexuella, och det var inte ovanligt att man pressade pengar av HBT-personer för att man inte skulle berätta om deras sexualitet för familj eller jobbet.

Detta blev startskottet för den moderna HBT-rörelsen och man firade snart »Pride« (stolthet) på årsdagen av denna händelse i de flesta större städer i USA och Europa. Syftet var att i en parad visa upp sig så att alla kunde se att vi fanns i verkligheten och inte bara i folks fantasi, och även visa att de flesta HBT-personer inte skiljer sig nämnvärt från befolkningen i övrigt.

I de första paraderna var det naturligtvis en del glitter och glamour. Under åren har Pridefestivalerna, särskilt den i Stockholm, växt betydligt. Sedan 1998 har fler och fler politiska partier, och kulturella och fackliga organisationer deltagit på festivalområdet (Pride Park) och i diskussionshuset (Pride House) för att visa sitt stöd för HBT-personer och verka mot diskriminering i samhället och på arbetsplatserna. Det är mycket glädjande att centralorganisationen SACO, Läkarförbundet och Sylf ställer upp och stöttar vårt arbete.  

Utöver det fackliga arbetar vi också med patientperspektivet. Från 1998 har vi haft ett sjukvårdstält i parken med målet att öka HBT-läkares kompetens att handlägga HBT-patienter och att HBT-patienter ska ha en möjlighet att möta hälso- och sjukvården i en trygg och fördomsfri miljö. Det finns en mycket stor brist på kompetens i hälso- och sjukvården när det gäller kunskaper om och förmåga att prata med HBT-patienter.

Prideparaden är den största manifestationen under Stockholm Pride och omfattar nu 50 000 deltagare och över 500 000 åskådare. I paraden går alla sektioner som har deltagit i Pride. »Glitter och glamour« har ökat kraftigt och tv-kanalernas reportage visar nästan uteslutande detta, vilket gör att man kan få intrycket att det är det viktigaste. Man glömmer lätt att de flesta deltagarna i paraden är vanliga människor och yrkesmänniskor som vill visa sitt stöd.

Enligt Stockholm Prides ledning har det i många år varit sektionerna Stolta föräldrar till homosexuella barn, Gaypoliserna och Föreningen homosexuella läkare som fått störst applåder och bifall. Detta upplever vi som ett kraftigt stöd till vårt arbete från allmänheten, och vi gläds nu åt att även Läkarförbundet och Sylf officiellt stödjer oss genom att delta i Stockholm Pride.

Läs även:
Varför deltog Läkarförbundet i Pridefestivalen?
Ett ställningstagande mot diskriminering på arbetsplatserna
Förbundet gick över gränsen under Pride
S
ylf driver jämlikhetsfrågan »with Pride«