Tack för de viktiga synpunkter som förs fram i artikeln »Läkare bör inte skriva ut läkemedel till sig själva« (Läkartidningen 29–30/2013, sidan 1359). Just gruppen kollegor med psykisk ohälsa och beroendeproblem är sårbar och ofta svår att nå för professionell behandling. 

På Ersta sjukhus psykiatriska klinik har vi mångårig erfarenhet av att ta emot kollegor och annan sjukvårdspersonal som sviktat psykiskt. En situation som vi ofta ställs inför är just kollegor som försökt allt på egen hand och därför kommer till oss i mer avancerade stadier av olika psykiatriska tillstånd. Inte sällan med en pålagring av skam över sitt tillstånd och sitt eget misslyckade behandlingsförsök. Dessa behandlingsförsök kan ha inneburit just egenmedicinering av ångesttillstånd eller depressioner med t ex bensodiazepiner, som resulterat i ett sekundärt beroende.  

Vi ser också fulminanta utmattningstillstånd där läkare bokstavligen givit allt på sin arbetsplats och kommer till oss med omfattande kognitiva och affektiva symtom, förutom sin utmattning. Tillstånd som hade varit möjliga att förebygga om insatser kommit i tid. 

Det kan därför vara av värde för läkarkollektivet att känna till att specialistpsykiatrisk såväl heldygns- som öppenvård finns i Stockholm, specialiserad just för vår grupp. Vi tar också emot sjukvårdsarbetare från andra landsting på specialistremiss.