Det mesta i Sven Grützmeiers och Jonas Tovis artikel »Doktorn, var är din HBTQ-patient?« (LT 29–31, sidan 1356) är förstås bara att instämma i. Det är utmärkt att kriminalisering och sjukdomsstämpling av »avvikande« sexuella preferenser tagits bort, och att öppenheten för HBTQ ökar i samhället – även om det säkert kan bli ännu bättre. Likaså kan vården utvecklas för ett bättre bemötande av HBTQ-personer.

Men om en HBTQ-person känner sig provocerad eller kränkt (detta numera absurt missbrukade ord i svenskan!) av att någon inom vården gör misstaget att tro att hen lever i ett »heteronormativt förhållande« sitter nog problemet i individens huvud, inte i vårdapparaten. Sådana misstag torde praktiskt taget alltid orsakas av slentriantänkande, det vill säga det finns ingen illasinnad baktanke. Författarnas förslag att man regelmässigt skulle fråga vilket kön patientens eventuella partner har skulle måhända provocera betydligt fler!  

Som vänsterhänt har jag levt hela mitt liv i en tillvaro skapad för högerhänta. Detta medför en del olägenheter, men jag har aldrig ens funderat över att situationen på något sätt skulle vara kränkande! (Jag hade turen att börja skolan så pass sent under förra seklet, att ingen tvingade mig att skriva med höger hand etc.)

Mer eller mindre skämtsamma benämningar som »skevhänt« (vanligt på Västkusten) eller boxningstermen »south paw« har inte heller varit något problem. Att jag tillhör en minoritet har alltid varit lika självklart som att jag inte är »onormal«. För HBTQ-personer bör detta vara lika självklart, eftersom statistik visar att så är fallet.

HBTQ-personer har samma självklara rättighet som alla andra till respektfullt bemötande inom vården, men att ta illa vid sig för att någon inte med automatik förutsätter att man tillhör en minoritet är onekligen att vara känslig i överkant!