Sylf (Sveriges yngre läkares förening) deltog tillsammans med Läkarförbundet och Föreningen homosexuella läkare i Stockholm Pride under parollen »Läkare på Pride«. Läkarförbundets deltagande har ifrågasatts i en debattartikel av Annika Landgren, och Läkarförbundets ordförande Marie Wedin har i en replik beskrivit varför förbundet valt att delta. Sylf deltog också för första gången under Stockholm Pride i år och vi tycker därför att det är viktigt att berätta varför vi valt att vara med.

Sylfs deltagande i Stockholm Pride är baserat i övertygelsen att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det är lätt att tro att vi i Sverige har kommit långt när det gäller diskrimineringsfrågor. Sylf får dessvärre regelbundet indikationer på att läkare runt om i landet diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, kön och funktionsnedsättning.

Många läkare känner sig inte trygga med att berätta att de har en samkönad partner trots att de varit på samma arbetsplats i många år. Sylf tycker att det borde vara en självklarhet att våra medlemmar ska åtnjuta ett arbetsliv fritt från fördomar och diskriminering. Alla ska känna sig trygga att vara den de är på arbetet utan rädsla för osaklig särbehandling. I Sylf tycker vi att det är viktigt att visa att vi stödjer våra HBTQ-kollegor. Att delta under Stockholm Pride är ett sätt att kommunicera detta till våra medlemmar och allmänheten.

Sylf betonar, som det också framhålls i Patientmaktsutredningens slutbetänkande, vikten av jämlik vård. Ovidkommande hänsyn till sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck i mötet med patienter får inte förekomma och utgöra hinder för en persons tillgång till likvärdig vård. Alla måste känna sig trygga att söka vård och lita på att kvaliteten inte påverkas av dessa faktorer.

Sunda värderingar om alla människors lika värde måste genomsyra hälso- och sjukvården. Sylfs deltagande i Stockholm Pride syftade också till att kommunicera detta till våra HBTQ-patienter.

Våra kollegors lika värde och rättigheter, och våra patienters rätt till ett bra bemötande och likvärdig vård, baseras båda på mänskliga rättigheter och innefattar samtliga diskrimineringsgrunder. Hälso- och sjukvården är en mycket viktig samhällsfunktion och bör vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter.

Sylf och Läkarförbundet bör arbeta förebyggande tillsammans med arbetsgivaren, påtala brister och stödja våra medlemmar. Jämlikhet är en viktig facklig fråga och Sylf driver den – with Pride!

Läs även:
Varför deltog Läkarförbundet i Pridefestivalen?
Ett ställningstagande mot diskriminering på arbetsplatserna
Glädjande att Läkarförbundet och Sylf fanns med i Stockholm Pride 
Förbundet gick över gränsen under Pride