Vårt fackförbund uträttar ett fint arbete i mångahanda frågor som rör våra arbetsförhållanden som läkare i Sverige!

Med stor förvåning läste jag emellertid i Läkarförbundets nyhetsbrev (Läkartidningen. 2013;110:CET3) att Läkarförbundet deltar i Pride-festivalen i Stockholm, att »regnbågsflaggan« hissats utanför Läkarförbundets hus och att »Läkarförbundet välkomnar … alla läkare att delta i Prideparaden« samt att även, i mån av plats, »åka med på Sacos lastbilsflak«.  

Vilket organ i Läkarförbundet har fattat beslut om detta och på vilka grunder? På vilket sätt motiveras ett deltagande i Pride utifrån förbundets portalparagraf eller övriga stadgar? Är ett deltagande över huvud taget i enlighet med förbundets stadgar? Vilket är förbundets mål med deltagandet?  

Är deltagandet i årets Pride-festival prejudicerande för förbundet vad gäller deltagande i andra festivaler och arrangemang, såsom deltagande i t ex Polyföreningens arrangemang »för att synliggöra polyamori, relationsanarki och andra icke-monogama relationsformer«, Familjefrämjandets publika sammankomster, queer-manifestationer eller Ja till livets demonstrationer? 

Det är mycket angeläget för mig och andra medlemmar i Sveriges läkarförbund att få ta del av dokumenterade beslut och beslutsmotiveringar angående årets Pride-festival, samt att få svart på vitt om hur presidiet och/eller styrelsen i övrigt resonerar rent principiellt i frågan om deltagande i olika organisationers demonstrationer och annan lobbyberksamhet.

Läs replik:
Ett ställningstagande mot diskriminering på arbetsplatserna