Det stämmer att det i dag inte finns krav på att de företag som säljer läkemedel i Sverige också måste vara med i Läkemedelsförsäkringen (LFF). Frågan har hanterats i Läkemedels- och apoteksutredningen, och utredningens förslag har varit ute på remiss. Vårt svar på remissen går ut på att alla läkemedel ska ha ett bra försäkringsskydd för att få ingå i förmånen.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det naturligtvis inte bra om ett läkemedel är utan ett försäkringsskydd. Samtidigt ska man komma ihåg att läkemedlen inte blir mindre säkra bara för att tillverkaren inte är med i försäkringen. Alla läkemedel som säljs i Sverige har gått igenom samma noggranna kontroller. Det bör också påpekas att över 99 procent av alla sålda läkemedel redan i dag omfattas av försäkringen, enligt LFF.

Läs även:
Patienten rättslös om generikaföretaget inte är med i läkemedelsförsäkringen