Tack för intressant och avslöjande information om Mycoplasma genitalium.

Trots omfattande sökning fann jag inget alternativt användningsområde för azitromycin som kunde påverkat förskrivningen. Sökning gjordes utifrån antibakteriellt spektrum för azitromycin i Fass. Chlamydia trachomatis kunde uteslutas efter analys av anmälda fall och sålda anpassade förpackningar.

Samtidigt strömmade det in information om ökat förskrivningstryck för azitromycin; från allmänläkare med patienter som begärde behandling ex adjuvantibus, från idrottsläkare som sökt stöd från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet för att minska TWAR-hysterin och förskrivningen, från tävlande i konditionsidrotter som trodde att de fått »en släng av TWAR«.

Sammantaget med det stora intresset för TWAR på ‹www.internetmedicin.se› fanns det goda belägg för att anta att TWAR var orsak till den 35-procentiga ökningen av förskrivet azitromycin. Om analysen har varit fel ber jag med skammens rodnad om förlåtelse. Framtida försäljningsstatistik från Apotekens Service AB får utvisa om det är P-G Larsson (M genitalium) eller jag (TWAR) som har rätt.

Det intressanta är emellertid massförskrivningen av azitromycin på ungdomsmottagningarna. Jag har inte funnit några allmänna råd eller behandlingsrekommendationer för M genitalium, och bakterien är inte förbjuden i lag (inte anmälningspliktig) som C trachomatis och gonokocken.

En allmänläkare vid en ungdomsmottagning berättar att han är osäker på om han behandlar en sjukdom eller ett provsvar. Om förskrivningen av azitromycin för behandling av M genitalium har den omfattning som P-G Larsson ger uttryck för så är det märkligt i dessa »Strama-tider«, då inte ens penicillin får användas för vanliga streptokocktonsilliter eller otiter. Vad säger Smittskyddsinstitutet och dess Stramaråd om denna aningslösa förskrivning av azitromycin?

Tiden är kanske i alla fall ur led.

Läs replik:
Lögn, förbannad lögn och registerdata