Efter att ha sett SVT:s serie »Arga doktorn« med Björn Bragée är det särskilt två intryck som blivit bestående och dröjer sig kvar.

1. Så orättvis sjukvården är i Sverige! Men inte är det på grund av avståndet till universitetssjukhus. Problemet är de självständiga landstingen, denna kvarleva från 1600-talets stormaktstid. I tv-programmen har det blivit klart att somliga landsting låtsas som att somliga sjukdomar inte finns och därför inte ska utredas eller behandlas. Somliga patienter är inte tillräckligt sjuka för att utredas. Somliga har varit sjuka för länge för att vara intressanta. Men i andra landsting kan det bli helt andra bedömningar – sjukdomar utreds, behandlingar erbjuds.

2. Tänk att det finns så stort behov att hävda sin prestige, både bland administratörer och, tyvärr, bland läkare. Vi har inte gjort något fel, varken i bedömning eller behandling! Det finns ett rätt sätt att bedöma och behandla, och det är som jag gör!

Jag håller med Sjukhusläkarföreningen om att landstingen har spelat ut sin roll, och det är bra att KD-ledaren vågat antyda det. Tyvärr är det väl alltför många politiker som verkar i landstingen för att det ska vara möjligt att avskaffa dem. Men staten borde ta över ansvaret för sjukvården.

Och jag skulle önska att många, många fler skulle erkänna: »Jag hade fel. Vi gör en ny bedömning.«

Läs även:
»Arga doktorn« är besviken