Återigen har vi fått informationsmaterial (från TLV och Läkemedelsverket) om generiskt utbyte. Missförstånden och krånglet kring denna i och för sig vettiga idé – generiskt utbyte – verkar aldrig ta slut. Många patienter betalar onödigt mycket för sina mediciner, många patienter blir oroliga, många far illa. För oss läkare innebär det en hel del extraarbete i form av pedagogiska insatser. Och allt detta i onödan, eftersom det finns en enkel lösning: Ta bort alla handelsnamn!

Låt metoprolol heta metoprolol och inget annat (med tillverkarens namn inom parentes efteråt). Då vet patienten att det är metoprolol som han/hon ska ha, och att det är rätt medicin som expedieras på apoteket. Vem som tillverkat medicinen är för det allra mesta av mindre betydelse, vilket vi läkare försökt informera om ända sedan det generiska utbytet infördes. På så sätt blir det hela betydligt enklare för patienten, som dessutom får större möjlighet att känna till vilka substanser hon/han stoppar i sig. Att substansnamnen till skillnad från handelsnamnen är internationella är förstås ytterligare en fördel.

Jag kan inte se något existensberättigande överhuvudtaget för handelsnamnen, som nuförtiden dessutom ofta är så krystade att de ändå inte är lätta att komma ihåg. Möjligen kan någon ekonom, jurist eller politiker ha en annan syn på saken, men, kära vänner, borde inte patienten vara i centrum även i deras värld? Följaktligen, för patienternas skull: Bort med handelsnamnen på mediciner!