Vi vill börja med att beklaga den upplevelse ni har haft i kontakt med Skaraborgs sjukhus. Vi har helt klart brustit i våra rutiner när det gäller överlämning och kommunikation för patientsäkerhet i vårdkedjan.

Vi har gjort en lex Maria-anmälan och är just nu i färd med att säkerställa skriftliga rutiner.

Våra rutiner gällande samarbete med polismyndigheten ser vi också över. Den upplevelse ni har varit med om ska vi göra allt som står i vår makt för att undvika i framtiden. 

Läs mer:
Brister i rutinerna för hur anhöriga kontaktas efter svåra olyckor