Tack för er kommentar. Under vinjetten Nya rön publicerar vi kortare referat av studier som publicerats i andra tidskrifter. Det är alltså inga recensioner, utan kortare sammanfattningar av originalartiklar. Syftet är att fånga upp intressanta nya rön och väcka intresse för dem; den intresserade läsaren kan därefter leta upp originalartikeln för vidare fördjupning. Fokus ska ligga på den enskilda studien/avhandlingen, men vi uppmuntrar författare att även sätta in den refererade studien i ett kliniskt sammanhang.

Avsikten är dock inte att beskriva det samlade kunskapsläget för ämnesområdet. Den typen av genomgångar finner man i våra översiktsartiklar, litteraturstudier samt medicinska kommentarer.

Enligt våra läsarundersökningar är Nya rön en mycket uppskattad del av Läkartidningen. Formen är vanligt förekommande även i andra medicinska tidskrifter. Det korta textomfånget begränsar vad som kan tas upp. Om man som läsare känner att något väsentligt missats är man som vanligt välkommen att nyansera bilden, antingen i form av en läsarkommentar på vår webbplats eller via en insändare till våra debattsidor.

Läs mer:
Alltför kortfattat om obesitaskirurgi