I vecka 11/2014 gick Läkarförbundet ut med följande försiktiga information på medlemsidorna i Läkartidningen: »Du som är läkare bör tänka på att ersättningar för resor och boende i samband med anställning i bemanningsföretag ofta, men inte alltid, ska beskattas som inkomst.«

För att uttrycka samma sak lite mer rakt på sak kan man säga att en läkare som valt att arbeta som timanställd för »fel« bemanningsföretag riskerar att fastna i Skatteverkets kontroller. Orsaken är att ett antal bemanningsföretag för hyrläkare inte bryr sig om att de måste betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent på förmånen »resa och boende« [1] som man ger timanställda läkare, och att de dessutom är skyldiga att dra av 30 procent i preliminärskatt på förmånerna. 

Hur kan då ett bemanningsföretags fusk med »fria förmåner« påverka dig som hyrläkare?

På kort sikt kan den högre ersättning dessa företag kan ge säkert verka lockande, men den är förenad med tydliga risker. Om du arbetar för ett företag som inte betalar arbetsgivaravgifter, och inte drar skatt på förmåner, riskerar du att två saker händer vid en skatterevision.

För det första: Bemanningsföretaget kan under lång tid ha underlåtit att betala sociala avgifter för en stor mängd läkares förmåner som behandlats som »fria«. Risken torde vara stor att skatteskulden knäcker företaget, som då kan gå i konkurs. Om du som hyrläkare har innestående lön eller arvoden kommer du förmodligen att gå miste om dessa, eftersom de kan komma att räknas som oprioriterade fordringar i relation till Skatteverkets fordringar.

För det andra: Skatteverket kommer att räkna fram hur stor skatteskuld som har ackumulerats genom dessa förmåner och kräva dig på detta belopp.

Vilket bemanningsföretag ska du välja att arbeta genom för att undvika risken av skattesmäll och utebliven lön eller arvode?

Det finns flera seriösa företag som följer regelverket. Fråga helt enkelt företaget du förhandlar med om ett uppdrag om de betalar arbetsgivaravgifter på förmåner som resa och boende. Ställ krav på att förmånerna och skatten som dragits för dessa redovisas i ditt lönebesked.