Vi har startat den nya läkarföreningen Läkare för framtiden. Vi kommer att sprida information om hur våra kostval påverkar sjukdomsutveckling samt verka för att ersätta djurmodeller inom läkarutbildning och medicinsk forskning. Som förebild står den amerikanska föreningen Physicians Committee for Responsible Medicine. Den har funnits i snart 30 år och har i dag 160 000 medlemmar, varav 11 000 läkare. 

Inom området kost och hälsa finns det mycket att göra. Sedan 1990-talet har vår köttkonsumtion ökat med cirka 40 procent och vårt läskdrickande nästan fördubblats [1]. Trots mycket enhetliga kostrekommendationer från alla expertpaneler och statliga verk upplever många i Sverige en förvirring kring vad som är hälsosam kost.  

Informationen om vilka livsmedel som är hälsosamma har uppenbarligen inte nått ut. Protester från föräldrar och LRF när det införs vegetariska dagar i våra skolor visar detta med stor tydlighet. Än mer underligt är att folkvalda politiker och företrädare för näringslivet i sina debattinlägg än i dag förnekar vedertagna samband mellan kost och hälsa. 

Banbrytande studier har, oberoende av varandra, visat att om svårt hjärt–kärlsjuka patienter väljer en kost huvudsakligen bestående av hela vegetabilier så går sjukdomen tillbaka hos 80 procent [2, 3]. Typ 2-diabetiker kan i regel upphöra med sina mediciner när animalier och snabba kolhydrater utesluts ur kosten i kombination med lättare motion [4]. 

En helt vegetabilisk kost har visat sig leda till 70 procent minskad risk för diabetes jämfört med blandkost [5].

Att kött orsakar cancer kommer fortfarande i dag som en överraskning för många, trots att de första forskningsresultaten som påvisade detta samband publicerades för mer än hundra år sedan. Därefter har resultaten bekräftats om och om igen, och i dag lyder Världscancerfondens rekommendation: »Ät huvudsakligen växtbaserad kost«.  

Mycket sjukdom kommer kunna förebyggas om information som ovanstående sprids. Vi hoppas kunna hjälpa till med detta. 

I dag godkänns orimliga 99 procent av alla ansökningar till djurförsöksetiska nämnder. Vi är övertygade om att alla djurförsök kan ersättas inom ett fåtal årtionden. Men det kräver att viljan finns, och så är ännu inte fallet. Det vill vi ändra på. 

Vi hoppas att du som läser detta finner vårt arbete värt att stödja. På vår hemsida (www.lakareforframtiden.se) kan du läsa om vår verksamhet och ta del av informationen vi sprider. Vi finns även på Facebook och Twitter. Prenumerera gärna på våra utskick och aviseringar och välkommen som medlem!