Olov Wiklund bemöter vårt inlägg om de nya amerikanska riktlinjerna för lipidsänkande behandling (LT 14/2014, sidorna 596-7) med att han ville minska den »förvirring« som uppstått. Det gör han genom att i samma nummer (sidorna 604-5) påstå att de olika riktlinjerna har lika huvudbudskap. Vi behöver således inte bry oss så mycket om amerikanernas principiellt viktiga helomvändning att basera rekommendationerna på faktiska studieresultat i stället för på epidemiologiska resonemang.

Enligt Olov Wiklund skulle industrin få »en nästan total kontroll över riktlinjernas inriktning« om de baserades på studier som de finansierat och drivit. De konsensusbaserade riktlinjer som förespråkat allt lägre LDL-kolesterolmål har minst sagt tillfredsställt industrins önskemål om en alltmer intensiv lipidsänkande behandling. Som tidigare påpekats uppmanade vi år 2009 SBU i en skrivelse och i en artikel i Läkartidningen [1] att utreda lipidsänkande behandling. Det hade varit värdefullt att ha en seriös, ojävig utredning av evidensen inför de rekommendationer som nu tas fram av Läkemedelsverket.

En av oss (PH) har förvisso synts i den svenska debatten om lipidsänkande behandling, men det är hela Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) som på basen av rekommendationer från dess expertråd för hjärt–kärlsjukdomar beslutar om Kloka listans rekommendationer. SLK har en väl etablerad process för värdering av evidens (http://www.janusinfo.se) och är noga med att beakta jävsfrågor. SLK:s rekommendationer omprövas årligen eller vid behov, såsom när patentet för Lipitor gick ut under 2012 och atorvastatin 10 (–80) mg blev ett kostnadseffektivt alternativ till simvastatin (20–) 40 mg i Kloka listan. Olov Wiklunds ofullständiga redogörelse för våra rekommendationer bredvid de internationella syftade knappast till att minska förvirringen eller att bidra med bränsle till debatten.

Vi är överens med Olov Wiklund om att statinerna är mycket värdefulla läkemedel i hjärt–kärlpreventionen, men vi är inte överens om hur de ska användas för bästa patientnytta och patientsäkerhet.

Läs även:

Bättre med saklig diskussion om statiner