Tack Ingvar för ditt inlägg. 

Vi delar den problembild som du beskriver om att det splittrade ansvaret är ett centralt problem och hoppas att regeringen åter tar sig an frågan. Att snabbt komma ut i yrket och samtidigt behålla patientsäkerheten behöver inte vara ett motsatspar. Ibland innebär en förlängd process att man tappar medicinska kunskaper vilket är olyckligt ur alla perspektiv.

Läs mer:
Brist på struktur och upphackat ansvar gör vägen till svensk legitimation lång