Det görs mycket bra saker i svensk gruvnäring för att säkerställa en god arbetsmiljö, vilket påpekas i kommentarer från Svemin. Vi tycker dock att myndigheterna vid tillstånd för nya gruvor ska förvissa sig om att det finns tillräcklig kompetens och resurser för ett bra arbetsmiljöarbete innan man får starta verksamheten. I många fall krävs speciell kompetens av den företagshälsovård som ska utnyttjas, och det är dessutom frivilligt att ha företagshälsovård i Sverige. Det är inte säkert att företagshälsovård med den kompetens som krävs finns där man planerar att starta gruvor, eller att man är beredd att betala för sådan kompetens.

Läs mer:
Sverige är en förebild inom gruvindustrin