»Stoppa nätjournalerna!« var budskapet i en artikel av Björn Andersson i Läkartidningen 16–17/2012 (sidan 745). Han ser en stor risk med att patienter ska kunna läsa journalen digitalt. Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation och vi kan inte se den risk som Björn Andersson gör. Tvärtom vi ser fördelarna med att vi kan läsa journalen digitalt.

För det första handlar det om synen på patienten som kunnig, jämställd och involverad i sin egen vård och behandling. På alla andra områden i samhället strävar vi efter en ökad jämställdhet mellan människor. Varför detta bakåtsträvande inom vissa delar av sjukvården?

För det andra finns det flera andra kraftfulla fördelar som Björn Andersson väljer att inte se. Att få tillgång till journalen digitalt underlättar för både patienten och professionen, och det spar tid. Jag kan som patient sätta mig in i min behandling innan läkarbesöket så att det blir mer effektivt. Jag tror att det kan avlasta sjukvården så att de begränsade resurser som finns kan användas på ett ännu bättre sätt.

För det tredje kan journal på nätet läsas oberoende av tid och rum. Patienten kan sitta hemma vid sin dator och läsa journalen när som helst på dygnet.

För det fjärde undrar jag vad som är problemet med att jag själv får läsa det jag oftast har berättat för min läkare? Att jag lämnar prov och genomgår undersökningar vet jag, eftersom jag själv deltar. Och jag inser också att det så småningom kommer ett svar på de prov och undersökningar jag gjort. Med journal på nätet har jag möjlighet att välja om jag vill läsa svaret direkt hemma på kammaren eller om jag vill vänta och göra det tillsammans med min läkare.

Det är dags att inse att framtiden redan är här och att vi patienter vill ha tillgång till journalen. Den handlar ju om mig.

Läs repliken:
Patientjournaler ska inte finnas på nätet