Min bestämda uppfattning om nätjournaler kvarstår, och jag ser mig dessutom inte som en bakåtsträvare. Jag är helt övertygad om att det finns stora chanser till missförstånd mellan patient och läkare, och stor risk för att onödig oro kan uppstå hos berörda patienter om journalerna kan läsas på nätet. 

För att rätt kunna tolka en medicinsk journal krävs medicinsk utbildning. Förvisso ska patienterna vara delaktiga i sin vård, men för att detta ska fungera måste patienten  lotsas rätt av professionen. 

Nätet är bra till mycket, men enligt min uppfattning ska patientjournaler hållas borta från nätet.

Läs mer:
Vi patienter vill ha nätjournaler