Utvecklingen av smittkoppor och polio i världen. (Grafik: Jan Fohlman/LT)

För ett år sedan hyste vi en optimistisk förhoppning om att polio skulle försvinna år 2013 [1, 2]. Det blev tyvärr inte så. Men inga nya fall av poliovirus typ 3 (WPV3) rapporterades, jämfört med 20 fall år 2012. Detta är ett stort medicinskt framsteg som är svårt att överskatta. Jämfört med utrotningen av smittkoppor, där det sista fallet rapporterades år 1977 (WHO förklarade världen smittfri år 1980, och 1986 slutade man vaccinera helt; i Sverige redan 1976), har polio varit ett mycket större problem. Mer än tio gånger fler var infekterade, och dessutom finns en mycket stor population kliniskt tysta smittbärare. 

Poliovirus finns i tre typer och varierar betydligt, medan smittkoppsvirus är stabilt. Även smittkoppsvaccin var stabilt, medan poliovaccin är känsligt för värme. Poliovirus typ 2 utrotades år 1999, och förhoppningsvis har vi nu bara en serotyp kvar att fajtas mot: WPV1. Rotary har starkt bidragit till vaccinationskampanjer både ekonomiskt och med miljoner frivilliga. Totalt vaccinerar 20 miljoner hälsoarbetare varje år över 500 miljoner barn flera gånger per år. Bill och Melinda Gates Foundation har också varit viktig för framåtskridandet. 

Indien har varit poliofritt sedan 2011, och kan nu friförklaras eftersom det krävs tre år utan nya fall. Dessvärre noterades i tidigare poliofria Syrien 35 fall år 2013, och i Somalia 194 fall, vilket motsvarar 47 procent av alla fall i världen. Man noterade också spridning till Kenya (14 fall) och i Etiopien (9 fall). Även i Pakistan gick utvecklingen bakåt, med fler fall än 2012 (93 jämfört med 58). Totalt registrerades 416 fall år 2013, nästan dubbelt så många som år 2012 (218). Trots det sågs nästan en halvering i de endemiska länderna: i Nigeria och Afghanistan glädjande nog mer än en halvering.

Trots att både poliovirus typ 2 och typ 3 inte längre registreras kan det vara för tidigt att tala om utrotning. Att polio kommer tillbaka i ett antal länder visar hur skör situationen är. Somalia, Pakistan och Nigeria står nu för 82 procent av poliofallen i världen. Just nu ser utmaningen ut att vara störst i i Nigeria (3 fall) och Pakistan (61 fall). Där har nyligen 40 vaccinarbetare ­dödats [3]. Trots krigssituationen i Syrien ser det ut som att man lyckats behärska situationen (hittills 1 fall år 2014), detsamma gäller Somalia (0), Kenya (0) och Etiopien (1).  

Fortfarande kommer nyheter om att vaccinarbetare och deras beskydd beskjuts och dödas. Förhoppningsvis kan upplysningskampanjer och information leda till en bättre förståelse och acceptans av barnvaccinationerna. Eftersom det går flyktingströmmar från Somalia och Syrien till Sverige ges på vissa håll för­nyade doser av vaccin vid ankomst­en. De som reser till smittade länder rekommenderas också vaccination.

Vi kan sammanfattningsvis glädja oss åt att några nya fall av WPV3 inte registrerats 2013. Vi kan också vara nöjda med sjunkande siffror i endemiska länder. Totalt sett har poliovaccination globalt varit en stor framgång. Från tidigare över 1 000 fall per dag är vi nere på 100 fall per år. Dessutom verkar både polio typ 2 och typ 3 vara utrotade.