Det som hände kring det senaste ordförandevalet är beklämmande! Som vanlig medlem har man svårt att acceptera att det, efter allt detta, verkar vara »business as usual« när man läser Läkartidningen nummer 22–23/2014 (sidan 979) med bland annat redan då en ledare av Heidi Stensmyren. Det lilla som kommenteras från »upprörda läsare« finns under »Läsarkommentarer på Läkartidningen.se« (LT 22–23/2014, sidan 981), endast cirka en tredjedels sida.

Tveklöst har allt formellt gått helt rätt till, men efter Marie Wedins anförande ställdes fullmäktige mer eller mindre inför fait accompli och kunde inte annat göra än att välja Heidi Stensmyren till posten som ny ordförande.

För att vi medlemmar ska ha förtroende för den nya ordföranden fordras dock att vi får en detaljerad redogörelse för alla detaljer här, då annars misstanke om »dolkstöt i ryggen« och »femtekolonnare« (den så kallade anonyme skriftställaren) inte helt kan avskrivas.

Kan vi få svar på följande från Heidi Stensmyren:

  1. Om det överhuvudtaget var viktigt att skriva brevet till skattemyndigheterna, varför inte vänta med det till efter ordförandevalet?
  2. Varför kontaktade du inte Marie Wedin innan du sände iväg brevet?
  3. Varför diskuterade du inte med revisor eller kansli om det var nödvändigt eller på något sätt viktigt innan detta brev sändes iväg?
  4. Ove Andersson kände tydligen inte till att du sänt iväg brevet eller innehållet i det. Varför diskuterade du inte med honom först, och var i brevet stod hans namn? Det var väl inte som undertecknare längst ned i alla fall?
  5. Kan vi få se brevet i sin helhet? Enligt uppgift fanns däri ingenting av hemlig karaktär.
  6. Vem var den anonyme brevskrivaren? Om du inte vet det: varför inte fråga ut de fåtal ledamöter som skulle kunna ha skrivit brevet? Även om det inte låg något kriminellt förfarande bakom detta kan vi väl inte ha kvar denna person i någon förtroendeställning i förbundet?

Det sämsta som den nuvarande ledningen i förbundet kan göra i detta fall är att sopa allt under mattan, »vända blad« etc. Transparens, tack. Ingen ska dock dömas ohörd. Får vi en acceptabel förklaring kan eventuellt även medlemmarna ha förtroende för Heidi Stensmyren som ordförande.

Läs repliken:
»Hanteringen av förmåner ska vara transparent och tåla granskning«