Guiseppe Stragliotto och medarbetare argumenterar för att cytomegalovirus kan ha en roll vid uppkomst eller utveckling av glioblastom.

Vi nöjer oss med att konstatera att data inte är entydiga och att det finns mycket kvar att klarlägga angående cytomegalovirus eventuella roll. Däremot är det uppenbart att underlaget är otillräckligt för att rutinmässigt förskriva valganciklovir till de glioblastompatienter som efterfrågar denna behandling efter all mediauppmärksamhet.

Någon klinisk prövning är enligt direkt uppgift från Guiseppe Stragliotto inte pågående. Om större randomiserade studier kommer att genomföras får utfallet av dessa avgöra valganciklovirs plats i glioblastombehandling.Till dess anser vi att valganciklovir inte ska förskrivas till glioblastompatienter utanför kliniska prövningar.