I tider då produktionen är en viktig del av arbetslivet undrar jag vad som händer med våra grundvärderingar. Det arbetas med att öka tillgängligheten och att kvalitetsregistrera, men ofta känns det som att vi skjuter över målet. Vi »skottar« och »tar pinnar«, registrerar och administrerar, i viss mån för att få bonus och slippa vite. Det är det system vi har att förhålla oss till, ett av många som passerat, och säkert inte det sista.

Jag har haft förmånen att vara med och starta en studentdriven enhet på den vårdcentral där jag jobbar. Vi utvärderar kontinuerligt vad studenter och patienter tycker i enkäter. På mottagningen får patienterna först träffa en student, sedan en läkare som också är handledare. Patienterna får mer tid än vid ett normalt besök och får träffa minst två, ibland flera personer, då vi jobbar interprofessionellt. En patient beskriver vad som är bra med detta: »Bemötande. Tid. Bli ordentligt undersökt. Få svar på frågor.«

Enkätsvaren visar vilka faktorer som leder till en nöjd patient. Samma faktorer leder förmodligen till en nöjd student, eller en nöjd anställd. Att bli sedd, få ta tid och bli bemött med respekt, bli lyssnad på och tagen på allvar: Helt självklara saker, men ändå så bortglömt från sjukvårdspolitikerna!

På mottagningen är även studenterna en målgrupp. I deras enkäter hittar jag ungefär samma nyckelord. »Bemötande. Tid. Få svar på frågor.« I studenternas fall står det för att få undersöka själva, att själva få göra saker. Här har vi framgångsreceptet för nöjda studenter. Studenterna är vår framtid, att jobba med dem är en ynnest. De är värda all respekt och det är från dem vi rekryterar. Primärvården verkar ha ett omättligt behov av distriktsläkare. Här har vi en chans!

Jag hoppas att beslutsfattare inom landstinget förstår vikten av att avsätta tid och pengar till verksamhetsförlagd utbildning, så att det kan öppnas fler studentdrivna enheter.

Jag önskar också mer tid och mindre produktionstänk. Systemet tenderar att urholka oss och syftet med vår gärning.

Ibland bota, oftast lindra, alltid trösta är en förenklad form av läkareden. Trösten är en stor del av vårt uppdrag, och den måste också få ta tid. En nöjd patient är inte nödvändigtvis en frisk patient. En nöjd patient kan också vara en tröstad patient, som fått ett bra bemötande, fått ta tid, blivit ordentligt undersökt och fått svar på sina frågor.