Vi har 15 års erfarenhet av adrenalinpennor och genom åren har allergiläkare frågat efter en enkel adrenalinpenna med bättre hållbarhet, en högre dos och en längre nål för intramuskulär injektion. Den andra tillgängliga adrenalinpennan bygger på 50 år gammal teknik utvecklad för amerikanska armén [1]. Vi förstod därför att det fanns möjligheter till förbättringar. Vi konsulterade experter för att ta fram en längre hållbarhet, en användarvänlig design och den optimala nållängden.

Emerade (av emergency aid) är utvecklad speciellt för barn och vuxna med anafylaxi, och skiljer sig väsentligt från övriga pennor. De viktigaste skillnaderna är:

● 12 månader längre hållbarhet som sänker kostnaden.

● högre dos, 500 μg, som rekommenderas av SFFA [2].

● 25 mm nål för att ge intramuskulär injektion till fler patienter [3-5].

● användarvänlig design. 

Läkemedelsmyndigheterna i Sverige, Tyskland och England har granskat och godkänt Emerades hållbarhetsdokumentation. Myndigheterna skriver: »Stability studies under ICH conditions have been performed and data presented support the shelf life claimed in the SPC, when protected from freezing.« 

Vi har gjort stora investeringar, och 6 års utvecklingsarbete har resulterat i 12 månader längre hållbarhet för Emerade. Vi ber om förståelse för att vi av konkurrensskäl inte kan lämna ut resultaten av vår forskning annat än till myndigheterna. Varför har de andra tillverkarna inte gjort samma investering?

Svensk förening för allergologi rekommenderar 300–500 μg för vuxna [2]. Emerade är den enda adrenalinpennan med 150, 300 och den högre dosen 500 μg.

I England rekommenderas 25 mm nål för alla åldrar för anafylaxi och 16 mm för små barn. Vissa kan behöva 38 mm [6].  

Nålen hos Epipen och Jext är kortare än 16 mm [7]. Patienterna riskerar att få subkutan injektion på grund av korta nålar [1, 4, 7-11] (Figur 1). I en ny engelsk studie [10] drar författarna slutsatsen »Jext and EpiPen have insufficient needle length to administer IM adrenaline to vastus lateralis in 68 % of our patient group.«

Även European Medicines Agency (EMA) undersöker olika adrenalinpennors möjlighet att ge intramuskulär injektion [12]: »Variability in skin-to-muscle depth, needle length and the device mechanism it self are important factors which determine whether the route of delivery is intramuscular (IM) or subcutaneous (SC).« Undersökningen initierades av att en 19-årig normalviktig flicka dog efter att ha använt två Epipen [1]. Vi ser med tillförsikt fram emot EMA:s utlåtande då Emerade har den längsta nålen.

Emerade 300 och 500μg har 25 mm nål (23 mm synlig) medan Emerade 150μg har 16 mm. Emerades spruta är specialtillverkad och det är den enda adrenalinpennan med 25 mm nål. Emerade har 8–9 mm djupare injektion än Jext och Epipen [5], vilket motsvarar den 9 mm längre nålen. Det är logiskt att en längre nål ger djupare injektion och Bewick et al [7] skriver »A new epinephrine autoinjector, Emerade […] will improve the chance of intramuscular injection in patients who are obese.« 

Nålspetsen måste passera fascia och gå in i muskeln för att injektionen ska bli intramuskulär. Om nålen är för kort hamnar dosen i fettvävnaden (Figur 2) [5].

Injektionshastigheten (jet velocity) är i stort sett den samma för Emerade, Jext och Epipen, men lägre för Anapen. Trots det höga trycket som genereras av proppen (fjädern) i vissa pennor och den höga hastigheten hos vätskan är trycket vid nålspetsen lågt under injektionen. Lösningen misslyckades att ens penetrera epimysium. [5].

Emerade är utvecklad utifrån vårdens insikter och är den nya generationens adrenalinpenna. Den har 12 månader längre hållbarhet som sänker kostnaden, en längre nål som ökar möjligheterna för intramuskulär injektion och en högre dos, 500 μg. Den är enkel använda och patienterna lär sig Emerade med en 30-sekunders video.