Figur 1. MEDA:s helsidesannons för Treo har passerat en etisk gräns, anser Göran Sjödén.

En helsideannons från läkemedelsföretaget MEDA (publicerad i Dagens Nyheter 29 juli 2014) (Figur 1) ger anledning till reflektion om läkemedelsreklam riktad till allmänheten. Frågan är om Läkemedelsverkets regler (6 § LVFS 2009:6) är utformade så att företagen kan hämta etisk vägledning av dem. Jag har därför anmält annonsen till Läkemedelsverket för granskning.

Annonsen dominerades av ett gyllenskimrande automatvapen med kikarsikte (vapnet påminner om en Kalashnikov Gold). Automatkarbinens magasin hade istället för kulor en trave vita tabletter. En text som verkade ingraverad på gevärspipan angav indikationen för läkemedlet, vars namn stod på karbinens repetermekanism. 

Varför vill MEDA koppla ihop ett läkemedel med vapen? Är våldsanvändning så vardaglig att det blev något positivt att använda vapen som symbol för effekt? Uppfattas sjukdomssymtom som tecken på svaghet och vapen som en symbol för styrka? Anser annonsören att vapen är en bra symbol för läkemedelsindustrin? 

För de flesta handlar omsorgen om sjuka och behandlingen av sjukdom om humanitet.  Inom vårdutbildningarna förmedlas grundidén »primum est non nocere«, det vill säga det första är att inte skada. Den kritiserade marknadsföringen kan mot den bakgrunden inte uppfattas som annat än oetisk och stötande. 

MEDA har genom att associera sitt läkemedel med vapen och våldsanvändning passerat en etisk gräns. Sjukvårdens aktörer bör inte medverka till att förekomsten av vapen i civilsamhället uppfattas positivt.

Läs repliken:
Annonsen visas inte igen