Författarna till uppropet

Victoria Strand, specialistläkare Stockholm; Henry Ascher, barnläkare, Göteborg; Charlotte Wiktorsson, distriktsläkare, Visby; Hans Isaksson, läkare, Vislanda; Shabane Barot, läkare, Stockholm; Gunnar Olofsson, specialistläkare, Borås; Jens Halldin, distriktsläkare/chefsläkare, Göteborg; Lars Linnersten, distriktsläkare, Furulund; Anna Danielsson, distriktsläkare, Örebro; Hans Johansson, distriktsläkare, Hudiksvall; Sven-Eric Rosenquist, läkare, Ljungby; Maria Lengquist, läkare, Danmark; Sven Britton, läkare, Stockholm; Sofie Bäärnhielm, överläkare, Stockholm; Kjell Reichenberg, barnpsykiater, Göteborg; Marianne Isaksson, överläkare, Kronoberg; Hjördis Fohrman, distriktsläkare, Göteborg; Kristian Svenberg, läkare, Göteborg; Björn Lindquist, överläkare, Örebro; Lennart Roxvall, överläkare, Halmstad; Monica Lindh, distriktsläkare, Hofors; Gert Andersson, läkare, Lund

Med förfäran åser vi Israels övervåld mot den palestinska befolkningen i Gaza. Rapporter och ögonvittnesskildringar tyder på en ohållbar situation för den palestinska sjukvården med extremt allvarliga hälsoeffekter för befolkningen. Sjukvården har sedan länge sviktat också beroende på Israels blockad av Gaza, vilket nyligen uppmärksammats i en artikel i The Lancet [1].

Efter fyra veckor av bombningar och invasion har över 1 800 palestinier dödats varav tre fjärdedelar är civila och över 400 är barn [2]. Dessutom har över 7 000 skadats. Situationen för invånarna i Gaza är katastrofal. Fler än en halv miljon människor är på flykt från sina hem och många har sökt skydd i FN:s skolor. Inte ens där är de säkra.

Flera gånger har FN:s skolor bombats trots att de var tydligt märkta med FN:s emblem. Den senaste attacken, som krävde 16 människors liv, genomfördes enligt Pierre Krahenbuhl, chef för FN:s organ för palestinska flyktingar (UNRWA), trots att den israeliska armén underrättats om skolans position sjutton gånger [3].

Hälsovården är hårt drabbad. Sjukhus och ambulanser attackeras och det råder stor brist på medicinsk utrustning, antibiotika, smärtstillande och förbandsmaterial. Operationer utförs på golv och i korridorer med åtföljande infektions- och komplikationsrisker. 

På grund av Israels blockad är gränserna såväl på land som till havs helt stängda. Människor har ingenstans att fly undan bomber och beskjutning. Förnödenheter kommer inte in. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt sin djupaste sorg över det ökande antalet civila offer och uppmanar Israel att göra mycket mer för att undvika att civilbefolkningen kommer till skada. Folkrättens förbud att attackera civila är absolut.

Hamas raketbeskjutning mot civila mål i Israel har krävt tre civila liv och bör fördömas. Hamas beskjutning kan dock inte legitimera att ett helt folk bestraffas, därtill med oproportionerligt våld. Enligt internationellt framstående människorättsjurister [4] bryter Israel mot internationell rätt i och med att mer än 80 procent av dödsoffren är civila, och då man angriper sjukhus, ambulanser, skolor och platser dit civilpersoner tagit sin tillflykt [4]. Det är olagligt enligt internationell sedvanerätt att avsiktligt rikta attacker mot civila mål och kränkningar av en sådan fundamental rättslig grundsats kan utgöra krigsbrott.

Undertecknade kräver ett omedelbart stopp för Israels angrepp mot Gaza och ett slut på blockaden. De israeliska angreppen mot skolor och sjukhus utgör krigsförbrytelser, och ansvar måste utkrävas. Vi kräver också att Hamas raketbeskjutning av israeliska mål upphör.

Vi uppmanar Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund att ansluta sig till Svensk Sjuksköterskeförenings uttalande [5] och även bidra ekonomiskt till Röda Korset/Palestinska Röda halvmånen som arbetar dygnet runt i Gaza med att evakuera döda och skadade och hjälpa civilbefolkningen med akut nödhjälp. Hjälpbehovet är enormt.

Underteckna uppropet här: http://upprop.nu/LJRT