Undertecknade läkare och forskare stödjer detta upprop

Ada Werkelius, specialistläkare Stockholm; Adam Ilicki, överläkare, Stockholm; Beatrice Sommerfeld, specialistläkare ,Stockholm; Björn Fischler, docent, Stockholm; Eli Kaufman, ST-läkare, Skellefteå lasarett; Elinor Ben-Menachem, professor, Göteborg; Gabriella Cedermark, överläkare,  Stockholm; Göran Wennergren, professor, Göteborg; Hugo Lagercrantz, professor, Stockholm; Janina Gold, allmäkare, Stockholm; Jerzy Wasserman, professor Stockholm; Joanna Engström, allmänläkare, Stockholm; Josef Zorski, specialistläkare, Göteborg; Marek Intner, specialistläkare, Stockholm; Maria Altman, med dr, Stockholm; Mats Marshall Heyman, docent, Stockholm; Mikael Horal, specialistläkare, Stockholm; Mirjam Schuss, specialistläkare, Stockholm; Peter Mangell, överläkare, Malmö; Peter Revesz, specialistläkare, Göteborg; Rebecka Suknik Gotlib, AT-läkare, Malmö; Robin Kahn, specialistläkare, Malmö; Rolf Blecher, specialistläkare, Göteborg; Sam Okret, professor, Stockholm; Sofia Hollenberg, allmänläkare, Stockholm; Stanislaw Rodau, specialistläkare, Stockholm; Tehila Fischer, specialistläkare, Göteborg

Totalitära regimer har en lång tradition av att använda läkare och medicinska institutioner som verktyg för sina politiska mål. Dissidenter har spärrats in på mentalsjukhus och läkare har fått, eller tvingats medverka i, inhuman behandling av fångar. Denna gång är det inte en förtryckarregim utan den brittiska medicinska tidskriften The Lancet som försöker mobilisera läkare och medicinska institutioner för politiska syften.

Den 23:e juli lät tidskriften en grupp aktivister med nära band till extrema palestinska grupper publicera en attack mot Israel med anledning av kriget i Gaza [1].

Enligt författarna beror den militära konfrontationen på att Israels »perversa propaganda« har konstruerat en förevändning för att genomföra en «massaker av obegränsade mått«. Under falska förespeglingar att jaga terrorister har Israel tagit tillfället i akt att utföra en »militär masslakt av civila«. Argumentet och tonen i uppropet har likheter med de hatdokument som extremistorganisationer lägger på internet och där Gaza konflikten beskrivs vara orsakad av »sionisternas törst efter palestinskt blod«.

Flera av författarna har samröre med organisationer som driver den typen av propaganda. Den norske läkaren Mads Gilbert är flitig gäst hos Hamasregimen men också verksam i organisation NORWAC som från Norge slussat stora ekonomiska bidrag till terrorstämplade Hizbollah. Psykiatern Derek Summerfield har enligt inlägg av brittiska läkare i BMJ organiserat bojkottkampanjer mot israeliska läkare samt även anklagat judiska läkare i Storbritannien för att vara »medlöpare till Israels brott«.

Epidemiologen Ian Chalmers har länge samarbetat med de palestinska grupper som vill att Israel ska upphöra som judisk stat. Chalmers övriga samarbeten kom i dagen via Wikileaksdokument 2012. Mitt under ett brinnande Syrienkrig med tiotusentals dödsoffer ställde han upp som inledningstalare på en Palestinakonferens i Damaskus.

Vi menar att Lancets publicering av uppropet är direkt omoraliskt därför att man på ett cyniskt sätt rättfärdigar den regim som utnyttjar civilbefolkningens umbäranden för politisk hatpropaganda. Gazaborna har i åratal lidit brist på alla förnödenheter medan den styrande Hamasregimen lagt nästan ofattbara ekonomiska resurser på vapeninköp och avancerade militära tunnelsystem. Det är inte Gazas invånare som i en demokratisk process bestämt att skjuta tusentals missiler mot israeliska städer men de får betala priset i form av människoliv, hälsa och materiell förstörelse när Israel går till motattack.

För 151 år sedan grundades Röda Korset och året därpå undertecknades den första Genevekonventionen. Grundtanken var att medicinsk personal skulle samarbeta för att hjälpa alla skadade och sjuka, både på den egna och fiendesidan. Lancet agerar mot konventionens anda. I stället för att skapa en mötesplats där medicinsk personal i Israel och Gaza kan utveckla ett samarbete för de drabbades bästa blåser man upp motsättningar genom hatiska budskap och förvanskade fakta.  Det strider mot medicinsk etik.

Vi vill uppmana all medicinsk personal oberoende av var man står i Israel–Gazakonflikten att ta avstånd från denna typ av medicinsk uppviglingsjournalistik och stödja grupperingar som arbetar för samförstånd mellan läkare även i områden som härjas av krig, våld och terrorism.

Denna uppmaning finns översatt till engelska och har skickats internationellt till läkarförbund, institutioner och enskilda. Vi vill uppmana våra kolleger att sprida den i sina nätverk.