Hur väl fungerar svenska universitet egentligen? Kan de bli bättre? Finns inspiration att hämta på annat håll? I rapporten Utbildning, forskning, samverkan – Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? har vi jämfört villkoren för de tre huvuduppgifterna – utbildning, forskning och samverkan – vid några svenska och amerikanska »toppuniversitet«. Grundförutsättningarna är naturligtvis starkt varierande, men allt handlar inte om pengar och vissa jämförelser går att göra.

En viktig skillnad gäller synen på utbildning. I Sverige är utbildningen separerad från forskningen. Främst finansiellt men också i hög grad i den akademiska vardagen. Vid de två amerikanska universitet vi undersökt sker i princip all rekrytering utifrån utbildningsbehov, både på grundläggande och avancerad nivå. Få eller inga anställs enbart på basis av externa forskningsmedel och inga anställda tillåts ha längre perioder utan att engagera sig i utbildningen.

Inget universitetssystem verkar naturligtvis i ett vakuum och faktorer i omgivningen påverkar hur de arbetar och fungerar. Men att förklara skillnader i synen på utbildningen utifrån skattesystem förefaller långsökt. Bättre då att se på hur universiteten finansieras, hur de är organiserade och hur de leds.

Läs mer:
»Oekonomisk« SNS-rapport om svenska universitet