En äldre kvinna kontaktade Martin Nordfors i Stora Mellösa. Patienten var besviken över att det inte gick att få kontakt med vårdcentralen och boka tid för ett enkelt besök. Här följer ett svar till »besviken äldre patient«.

»Du har alldeles rätt. Jag tror att det är de komplicerade journaldatasystemen, som i stort sett hela Sverige har installerat, som är den största boven. Läkaren har helt enkelt inte tid till annat än att se till så att datorn får den information som den ska ha.

De enkla system som kom i början av 1990-talet var fullt tillräckliga för en vårdcentral. De var inte kopplade till 1 000-tals andra enheter som de är i dag. Då var datorn till hjälp för läkare, sekreterare och övrig sjukvårspersonal, men det dög tydligen inte.

Dataexperter konstruerade i stället sofistikerade system som är ihopkopplade med 1000-tals andra datorer och uppkopplade till internet. 

De som konstruerar dy-lika dataprogram blir ofta fartblinda. För dem är systemet enkelt, och tydligen lyckades dataexperterna övertyga de personer som är ansvariga och har makten om att de gjort rätt, och de ansvariga inom vården började beställa komplicerade dataprogram. Detta kommer de, att få bakläxa på. Åtminstone så tror jag det.

Jag kom först i slutet av juli i år i kontakt med ett av dessa system under ett uppdrag i Dalarna. Efter fyra dagar fick det vara nog. Jag kunde helt enkelt inte lära mig det. Sy-stemet heter TakeCare. Systemet i Örebro län heter SYSteam Cross. Det har jag läst om i Läkartidningen (LT 51–52/2010, sidan 3261). Där finns en insändare med rubriken »Bör SYSteam Cross krossas?«, alltså avskaffas. Det är troligen lika komplicerat som alla andra komplicerade system. Det tar för mycket tid från läkarna och patienterna. Jag är glad för att jag har behållit mitt gamla system från 1990-talet till min läkarmottagning. Det tar ingen tid från patientsamtalen och är helt journalsäkert.

Många av de svåra datasystemen kommer troligen att uppdateras och åter uppdateras. Ingen törs väl göra det som skulle rädda situationen åtminstone för vårdcentralerna; återgå till systemen från 1990-talet, Infodoc, Profdoc och dylika enkla och praktiska lösningar? Pappersjournaler kan vi ju i dataåldern inte återgå till …«