Vad händer med kliniken? Den styckas upp: en arm i ena byggnaden, ett ben på ett annat sjukhus, kroppen i annexet på översta våningen och huvudet i källaren, alla under olika organisationer och ledningar. Under de uppsplittrade verksamheterna styckas personalen upp i olika fraktioner beroende på yrkestillhörighet i en stuprörsorganisation med enbart lodräta, nedåtgående beslutsgångar. 

I själva verket är kliniken ett ekosystem där varje verksamhet, varje yrkesgrupp, varje person är beroende av varandra i ett komplicerat nätverk. I mitten av detta nät finns patienten, som ­professionellt vårdad centralgestalt under den tid ­tillfrisknandet tar.

Om man separerar gräset, hararna, maneterna, koltrastarna, laxarna, vinbergssnäckorna, lodjuren, daggmaskarna, ormbunkarna och rådjuren i separata tankar så är de alla oförmögna att fortleva. De är beroende av varandra som arter och individer, ett givande, ett tagande och ett berikande. När våra klåfingriga händer stör denna livscykel leder det till sjukdom, svält och död. 

På samma sätt är kliniken ett kretslopp. Det är ändamålsenligt att samla klinikens verksamheter, yrkeskategorier, människor så att kretsloppet tillåts fungera. Runt patienten, i ett nät av möten, utredningar, behandlingar och omvårdnad, finns mottagning, operationsavdelning, vårdavdelning, administration, forskning och utbildning. Att separera dessa fysiskt och kommunikativt i skilda enheter ger som resultat att varje del endast ser sin egen verksamhet och sitt eget mål, och förlorar uppfattning om helheten och syftet med verksamheten. För medarbetarna går meningen förlorad, vilket leder till en existentiell vilsenhet och kris. 

Liksom rådjuret och daggmaskarna när de separeras, drabbas klinikens fraktionerade verksamheter av sjukdom och svält. Personalens potential att hjälpa patienten försämras, förloras. Patienter far illa. När kliniken självdör tar den patienten och personalen med sig över det branta stupet. 

Låt kliniken leva utan klåfingrig uppdelning. Låt ekosystemet på kliniken fortsätta med sina framgångsrika nätverk där de olika delarna arbetar i symbios som i kronan på en stor ek, där myriader av organismer lever i ett ändamålsenligt kretslopp som fortgår och fortgår om det får arbeta ostört.