Sjukhusbibliotekens betydelse för vården bygger på att våra tjänster är tillgängliga. Läkare, och även andra, har länge önskat sig enkel och snabb tillgång till sjukhusbibliotekens utbud av medicinsk vetenskaplig information »hemifrån«, men ingen av de lösningar som landstingets IT-avdelning eller vi på sjukhusbiblioteket i Dalarna erbjudit har fungerat tillfredställande. När vi insåg att vi inte skulle få en så kallad proxylösning (liknande den som universiteten har) kopplad till vårt interna nät började vi tänka i andra banor.

Ett problem var att det inte gick att nå det interna nätet med mobiler och surfplattor. Eftersom mobiler och surfplattor blir ett allt viktigare redskap i yrkeslivet kändes det mycket otillfredsställande. Ska sjukhusbiblioteket spela en roll inom vården är det av stor betydelse att vi finns där våra användare finns, alltså även i mobiler och surfplattor.

Vi skaffade först en server till vilken vi kopplade en proxytjänst. Våra leverantörer av e-tidskrifter och andra medicinska e-tjänster ger oss en rätt, »remote access«, att använda deras tjänster. Men hänvisning till den kunde vi meddela leverantörerna att de användare som kommer till bibliotekets utbud av medicinsk information via proxyn är behöriga. Vi upptäckte dock ganska snart att den proxytjänst vi skaffat inte fungerade fullt ut. Våra användare fick helt enkelt inte åtkomst till en del viktiga e-tjänster. Eftersom leverantören inte var särskilt intresserad av att göra något åt saken bestämde vi oss för att satsa på en egenutvecklad lösning. Vi ville inte hamna i de inlåsningsmekanismer som externa kommersiella lösningar tyvärr innebär.

I samma veva visade en ST-läkare hos oss att det finns en tjänst för bevakning av medicinska e-tidskrifter som är både attraktiv och effektiv, men bara för de användare som har iPad! Vi vill ha lösningar som fungerar för alla användare. Men det viktigaste skälet till vårt vägval är att det ger oss kontroll över denna nya och viktiga infrastruktur.  

Sjukhusbiblioteket i Dalarna har nu utvecklat en tjänst (Proxive) som också används av sjukhusbiblioteken i Gävleborg och Värmland (Fakta 1). Genom att vi själva äger informationsmiljön kan vi till exempel se till att du som användare med automatik kommer till rätt PubMed (det vill säga där »din« fulltext finns) oavsett varifrån du anropar databasen.

Tack vare att vi själva har kontroll över Proxive kan vi komma ännu längre i att göra informationen enkel och snabbt tillgänglig. Vi står inför ett paradigmskifte där du som användare kommer åt viktig medicinsk information oavsett var du är och oavsett vilken utrustning (PC, Mac, mobil/surfplatta) du använder. Något vi är övertygade om är till nytta för vården.

Fakta 1. Proxive

Proxive är en så kallad webbproxy som vidarebefordrar användarens förfrågan till en resurs och returnerar resursen till användaren. Webbproxy är mycket enklare för slutanvändaren jämfört med en klassisk så kallad HTTP-proxy, som måste konfigureras på varje maskin där den ska användas. Administrationen sker också via ett webbgränssnitt. Proxive är programmerad i JavaScript i motorn Node.js. Proxive är öppen källkod (open source). Källkoden är licenserad under AGPLv3.