Jessica Nihlén Fahlquist lyfter i sin debattartikel »Nappar, amningsnormen och ansvarsfull riskinformation« två frågor apropå vår kritik av Socialstyrelsens felaktiga formulering av råd avsedda att underlätta amning [1].

Jessica Nihlén Fahlquist menar att vår artikel är ett uttryck för att amning är »normen som ska upprätthållas till varje pris«. Det är en missuppfattning. För oss är det självklart att föräldrar bestämmer hur de vill mata sitt barn och att deras beslut ska respekteras inom vården såväl som inom samhället. Huvudsyftet med vårt debattinlägg var att uppmärksamma att Socialstyrelsens råd för kvinnor som väljer amning ska vara korrekt formulerade och vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det alldeles nyfödda barnet har ett medfött sugbehov som barnet behöver använda för att äta självt, oavsett om det handlar om amning eller flaskmatning. I den efterföljande debatten i massmedierna fick vi mycket utrymme att lyfta fram att spädbarnsuppfödning rymmer både möjligheter och svårigheter, samt vikten av att inte interferera med barnets naturliga beteenden under livets första dagar. Vi ville särskilt betona att mediernas tolkning att napp bör användas redan på BB sannolikt var ett missförstånd av vad Socialstyrelsen egentligen menar. Om Socialstyrelsens mål är att underlätta för mammor som vill amma är det inte bra om deras råd leder till ökad nappanvändning på BB [1].

Den andra kritiken som riktas mot oss är att debatten förs i medierna. Eftersom vi inte bjudits in som remissinstans i frågan och därmed fick ta del av de nya råden i dagstidningarna samtidigt som våra patienter såg vi ingen annan möjlighet än att kritisera och problematisera dessa råd i det offentliga rummet.

Slutligen, höjd amningskompetens hos vårdpersonal gör det inte svårare för de föräldrar som önskar avstå amning [2]. Tvärtom, en av grundstenarna är att på ett respektfullt sätt försäkra sig om att de råd och det stöd man ger är avpassade för den matningsmetod som föräldrarna önskar använda. Ökad kompetens kring hur det nyfödda barnet etablerar sitt ätande kan också motverka ogrundade åsikter och fördomar som alltför många kvinnor har erfarenhet av, oavsett hur de valt att mata sitt barn.

Vårt viktigaste budskap är att de individuella val som familjer gör bör grundas på korrekt och begriplig information. Denna gång har Socialstyrelsen misslyckats med detta.

Läs även:
Nappar, amningsnormen och ansvarsfull riskinformation