Det jag ville lyfta fram i min debattartikel var den icke oansenliga mängd svenskar som åker och utbildar sig på anpassade läkarutbildningar och som sedan återvänder för att jobba i Sverige. En del återvänder legitimerade, och en del med enbart examen. Det är min bestämda uppfattning att en betydande andel av dessa läkare erhåller undermålig träning i kliniska moment på sina respektive utbildningar.

Exemplen som jag personligen direkt och indirekt upplevt är många. Underläkare och AT-läkare får förklara för sin legitimerade kollega, som i vissa fall tjänar nästan en tredjedel mer än förstnämnda, vad en epikris är, hur man tolkar ett mikrobiologiskt svar eller hur en grundläggande knästatusundersökning går till. Att döma av den mängd uppmuntrande och instämmande mejl jag fått är jag inte heller ensam i denna uppfattning. Det känns skönt.

Jag förstår frågans delikata natur och att många känner sig sårade av min ståndpunkt. Ett antal utlandsutbildade svenskar har indignerat låtit sin röst höras i kommentatorsfältet. Jag har blivit beskylld för etnocentrism och blivit jämförd med läkarna på det så kallade Bollhusmötet 1939 (se ruta nedan). Reaktionen är naturlig, det är aldrig trevligt att få sin utbildning ifrågasatt. Jag hoppas innerligt att debatten fortsätter, lite mer sansat dock, i andra forum.

MSF/MSF Utland lyckas missförstå min text kapitalt på ett flertal punkter. Var hävdar jag till exempel att »läkare med europeisk utbildning är dåligt förberedda på att praktiskt arbeta som läkare, och att detta beror på PBL?« Jag vänder mig också mot den gravt friserade bild som målas upp att de studenter som söker sig till anpassade läkarutbildningar i Centraleuropa skulle vara toppstudenter med högsta betyg som gång på gång blir bortlottade från svenska läkarutbildningar. Till Sveriges mest eftersökta läkarutbildning på Karolinska institutet krävdes med maximalt betyg (22,5) ynka 0,6 poäng på högskoleprovet i urskiljningen höstterminen 2014. I den rena högskoleprovskvoten var siffran 1,7 poäng samma termin. Det finns således skäl att misstänka att de studenter som söker sig till de anpassade utbildningarna i Centraleuropa knappast är de med toppbetyg. Ynka 0,6 poäng borde man väl mäkta med på högskoleprovet? 

Även jag ser fram emot en reform där AT blir en del av ST-tjänstgöringen, eller ännu hellre en del av en rigorös modell enligt USMLE:s (United States Medical Licensing Examination) standard för samtliga läkare som önskar jobba i Sverige. Eller varför inte införa en europeisk modell kallad EMLE (European Medical Licensing Examination), vilken skulle kunna samordnas med yrkeskvalifikationsdirektivet?

Först utbildning, sedan EMLE följd av AT som en del av ST. Det skulle onekligen vara ett incitament för samtliga europeiska utbildningar att hålla samma standard vad gäller klinisk träning! Ingen vill väl gå en utbildning där man senare inte skulle klara en EMLE, eller hur?

Läs debatten:

Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige

Replik från Läkarförbundet och Sylf: Utlandsutbildade läkare ett välkommet tillskott

Replik från MSF och MSF Utland: Dags att integrera våra utländska kollegor

Bollhusmötet i Uppsala 1939

Under det fem timmar långa så kallade Bollhusmötet stred olika studentfraktioner om huruvida man skulle säga ja till ett förslag från staten om att ta emot tio judiska läkare som flyktingar från Tyskland. Bollhusmötet ägde rum i Uppsalastudenternas tennishall, därav namnet. 1 500 personer var på plats och den slutliga omröstningen resulterade i att man antog en resolution som sa nej till att ta emot flyktingarna.